EU mjukar upp principer om ”förbud för statsstöd” i kampen för klimatet

Det pågår en dragkamp på hög nivå i EU om de heliga principerna ”Fri konkurrens” och ”Förbud för statsstöd”. Tyskland och Frankrike kräver att reglerna luckras upp för att släppa fram ”European Champions” mot amerikanska och kinesiska jättekoncerner. Sverige, Nederländerna och andra småländer manar till fortsatt ”robusta konkurrens- och statsstödsregler”.

EU-kommissionen går en balansakt när den nu lovar stå upp för reglerna om fri konkurrens, men samtidigt öppnar för massivt statsstöd till klimatinvesteringar och tillverkning av halvledare.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lät Margrethe Vestager behålla den tunga konkurrensportföljen när hon tillträdde 2019. Trots att de tyska och franska regeringarna krävt en ny inriktning på konkurrenspolitiken efter att den förra kommissionen stoppat ett samgående mellan de tyska och franska järnvägsbolagen Siemens och Alstom. I ett ”manifest” krävde de att kommissionens makt att avgöra konkurrensfrågor skulle kunna upphävas i vissa fall av regeringscheferna.

In the manifesto, the two countries suggested that the European Council, which brings together EU leaders, could, in certain cases, “ultimately override Commission decisions”.

Men när Margrethe Vestager väl fått behålla jobbet och med en ännu finare titel – ”Executive Vice President” – gjorde hon en snabbutredning med slutsatsen att inte ändra de nuvarande konkurrensreglerna.

– Konklusion av granskningen är att konkurrensreglerna är flexibla nog för att hantera även den digitala ekonomin, säger Vestager till Omeuropa.se.

Men dragkampen är inte över. Under coronapandemin har den intensifierats på nytt när företag hotades av konkurs i vad som kallats den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

EU-kommissionen har också låtit OK-stämpeln för statsstöd gå varm under krisen. Konkurrenskommissionären Vestager har räknat till 670 klartecken för statsstöd på drygt 3 100 miljarder euro under den här krisen.

Inför kommissionens nya prövning av konkurrens- och statsstödsreglerna för att bidra till en ekonomisk återhämtning har medlemsländernas regeringar på nytt pressat på i olika riktningar. I ett ”non paper” undertecknat av näringsminister Ibrahim Baylan tillsammans med ministrar från sex andra länder manas kommissionen att bibehålla ”starka konkurrens- och statsstödsregler”:

”Relaxation of our rules, as some suggest, is not the right way to tackle new challenges. It could easily lead to negative effects on competition, markets and growth on the Single Market as well as a harmful subsidy race that benefits few and hurts many.”

Även om de sju ländernas ministrar stödjer statsstöd för ”viktiga europeiska projekt” uppmanar de kommissionen att så snart som möjligt stoppa de frikostiga OK-stämplarna till statsstöd under pandemin.

När Margrethe Vestager presenterade kommissionens nya uttolkning av regelverket var huvudbudskapet: fortsatt tuff kontroll för fri konkurrens.

– Vi har inget emot ”European Champions”. Det är OK att företag går samman eller köper upp andra, men det måste fortsatt finnas konkurrens på marknaden, sade Vestager på presskonferensen.

Vestager hänvisade till en undersökning som visar att koncentrationen ökat i de flersta industribranscher de senaste åren. Hon kallade också president Joe Bidens löften om att mer strikta konkurrensregler i USA för “like Christmas in summer”.

Men samtidigt gav Vestager besked om att de frikostiga undantagen för statsstöd förlängs åtminstone till 1 juli nästa år. Och ”20 konkurrensregler” ses över för att bidra till den ekonomiska återhämtningen och till klimatsatsningar.

Företag ska lättare få klartecken för samarbetsprojekt till exempelvis stora digitala satsningar.

”The new guidelines will support the decarbonisation of production processes of industry in line with Green Deal objectives. And it will facilitate support for clean mobility and energy efficiency of buildings, as well as a sustainable use of resources in an increasingly circular economy,” sade Vestager.

Vestager utlovade också ökade möjligheter för mindre företag att få statsstöd till satsningar som kan bedömas som ”viktiga europeiska projekt”.

Ett sådant viktigt projekt är också att EU-länderna får en egen tillverkning av halvledare, där bristen nu stoppar eller sinkar tillverkningen i en lång rad företag.

EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager går en balansgång där hon proklamerar fortsatta tuffa konkurrensregler samtidigt som hon mjukar upp de heliga principerna med hänvisning till det nya stora målet för EU – kampen för att rädda klimatet.