EU ökar trycket på Polen o Ungern – men väljarna avgör Orbans och Kaczynskis öde

Polen och Ungern riskerar att förlora hundratals miljarder när EU-kommissionen prövar om nya budgetregler med krav på mänskliga rättigheter ska sättas i verket omedelbart.

Polska regeringen har redan börjat backa – den oppositionella tv-kanalen TVN24 har fått förnyat sändningstillstånd och de ”HBTQ-fria” regionerna drar tillbaka sina diskriminerande regler.

De nya möjligheterna att stoppa utbetalningar från budgeten till medlemsländer som bryter mot EU:s grundregler om mänskliga rättigheter skrevs in i uppgörelsen om långtidsbudgeten för 2021-27. Och EU-kommissionen prövar nu, under press från parlamentet och flera regeringar, om reglerna kan användas mot Polen och Ungern.

Den ansvariga EU-kommissionären Vera Jourova bekräftar för Financial Times att man prövar om regionalstöd kan dras in. Polen ska få cirka 120 miljarder euro ur regionalfonderna 2021-27 och Ungern närmare 40 miljarder.

”We are working now internally to ensure how this will work in practice. National governments now have to explain upfront how they take the Charter into account,” Jourova said.

EU-kommissionen har samtidigt stoppat utbetalningarna av coronastödet till Polen och Ungern på grund av kritik mot ländernas rättsregler.

Hoten från EU-kommissionen har fått polska regeringen att uppmana de fem regioner som deklarerat sig som ”HBTQ-fria” att ompröva sina beslut. Świętokrzyskie blev den första att backa, och övriga fyra väntas följa efter de närmaste dagarna.

EU-kommissionen har också begärt att EU-domstolen ska utdöma dagliga böter för Polen för att landet inte uppfyller reglerna om ett oberoende rättsväsende. Polska regeringen lovade efter internationell kritik att ändra regelverket för den ”disciplinnämnd” som kan straffa domare, men har ännu inte visat att den är beredd att upphöra med den politiska kontrollen.

Ett liknande halvt steg tillbaka har polska regeringen gjort när det gäller sändningsrättigheterna för tv-kanalen TVN24.

Regeringen har tidigare vägrat ge tillstånd med hänvisning till att kanalen är utlandsägd, av amerikanska Disneykoncernen. Men efter 19 månaders dragkamp, där även amerikanska regeringen agerat, får TVN24 nu klartecken. Men den polska myndigheten begär samtidigt att den regeringsstyrda Konstitutionsdomstolen ska pröva om det beslutet är i överensstämmelse med Polens grundlag.

Det är oklart hur långt EU-kommissionen är beredd att gå när den nu steg för steg ökar trycket mot de alltmer auktoritära regimerna under ledning av Viktor Orban och Jaroslaw Kaczynski. Kommissionen behöver också stöd från en majoritet av medlemsländernas regeringar för att stoppa utbetalningar från budgeten.

Och ett sådant beslut skulle omedelbart föras till EU-domstolen för prövning av Ungern och Polen.

Men EU:s upptrappning mot Orban och Kaczynski kan om de hanteras på ett rättsligt korrekt sätt påverka den politiska debatten i Ungern och Polen, där stödet för EU-medlemskapet är stort.

I Ungern väntar parlamentsval till våren och när oppositionen nu har enats om att ställa upp tillsammans mot Viktor Orbans regeringsparti väger det mycket jämnt i opinionsmätningarna.

I Polen är nästa ordinarie val 2023. Oppositionen har fått en nygammal ledare när förre regeringschefen och EU-ordföranden Donald Tusk återvänt till polsk politik. Det fanns förhoppningar om nyval, och de många konflikterna med EU kan sätta den splittrade regeringen i gungning.