EU-ordförande Donald Tusks försök ta ledningen för EU – blev ett elefantkliv i porslinsbutiken

EU-ordförande Donald Tusk lovade för ett par månader sedan sätta fart på EU-arbetet, med en helt ny beslutsmodell som skulle få slut på långdragna förhandlingar och kompromissande. Men när han nu inför decembertoppmötet för första gången skulle visa prov på sitt ledarskap tog han i stället på sig rollen som en elefant i en porslinsbutik.

I stället för att agera ordförande och pressa regeringar med olika åsikter till uppgörelser som driver EU framåt ställer Donald Tusk sig bakom de regeringschefer som har allra lägst ambitioner – med rätt att vägra ta emot flyktingar och malpåse för fördjupat eurosamarbete. EU-regeringar, kommissionen och EU-parlamentariker rasar.

Det var efter en rundresa till EU:s huvudstäder för konsultationer med regeringarna som Donald Tusk inför toppmötet i oktober lanserade sin ”nya metod” med ”decision notes” som skulle leda till att man snabbare komma fram till beslut. Om några medlemsländer stoppade en uppgörelse öppnades möjligheten för övriga länder att gå vidare och genomföra det på egen hand, underströk Tusk:

”If the discussion does not succeed, we will need to decide whether to make another attempt at solving the issue, or if the only way forward is enhanced cooperation among the willing countries, as provided for by the Treaties.”

Det var uppenbart att Donald Tusk försökte hänga på det ökade tryck för EU-reformer som uppstått efter valsegern för Emmanuel Macron i Frankrike och det växande opinionsstödet för EU.

På toppmötet torsdag-fredag står flera av EU:s ödesfrågor på dagordningen – flyktingpolitiken och eurosamarbetet. I båda frågorna krävs det beslut som stärker EU:s förmåga att möta nästa kris, inför en ny flyktingvåg och inför nästa finanskris.

Men Donald Tusk verkar göra bedömningen att hans roll som ordförande för EU-ledarnas möten att se till att de som vill minst inte ska blockera en uppgörelse.

I flyktingpolitiken ansluter sig Tusk till Ungerns, Tjeckiens och Polens ledare och säger att kvoter för omfördelning av flyktingar mellan medlemsländerna är ”splittrande” och ”ineffektivt”.

Our experience to date shows that:
the issue of mandatory quotas has proven to be highly divisive and the approach has received disproportionate attention in light of its impact on the ground; in this sense it has turned out to be ineffective.”

Det är en hållning som går helt på tvärs med det lagförslag till nya Dublinregler som lagts fram av EU-kommissionen. Och helt på tvärs med den andra lagstiftande församlingen EU-parlamentet, som EU-regeringarna måste komma överens med för att det ska bli någon ny lagstiftning.

Kommissionen föreslog i fjol ett kvotsystem som innebär att när ett medlemsland tagit emot ett stort antalet flyktingar ska en solidarisk omfördelning träda i kraft. Medan EU-parlamentet under ledning av Cecilia Wikström med stor majoritet ställt sig bakom en modell som innebär att omfördelningen av flyktingar ska ske kontinuerligt.

Men medlemsländernas regeringar har haft mycket svårt att komma fram till en gemensam ståndpunkt om kommissionens lagförslag eftersom några länder med Ungern och Polen i spetsen säger blankt nej till att ta emot några flyktingar. Det nuvarande ordförandelandet Estland lade för några veckor sedan fram ett förslag som innebär att det inte införs några krav på omfördelning av flyktingar, utan att det blir helt frivilligt. Som Politico skrev:

The Commission could also “invite member states to join a voluntary relocation pledging exercise,” the document says.

Det är samma modell på frivillig solidaritet som Donald Tusk nu visar upp när han i sin ”decision note” till toppmötet vill att EU-ledarna ska ställa sig bakom att flyktingpolitiken ska avgöras med enhällighet:

”Do you agree that we should work in a consensual way to find a solution combining responsibility and solidarity in the Dublin reform by June?”

Donald Tusks utspel har mötts av skarpa protester. EU-migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos kallade det för ”anti-europeiskt”. Regeringarna i gränsländerna Grekland och Italien protesterade liksom de länder som fått ta emot flest flyktingar, Tyskland och Sverige. EU-parlamentets Cecilia Wikström sade att Tusks utspel ”skadar lagstiftningsprocessen”.

“This is a very good example of very bad European leadership,” Wikström said. “This is one of the worst examples of European leadership I have seen in recent years.”

Statsminister Stefan Löfven tog avstånd från Tusk vid sitt möte med riksdagens EU-nämnd: ”Det är en trovärdighetsfråga för EU att få till system som hållbart o rättvist.”

I EU-parlamentetet kallade De Grönas Ska Keller utspelet från Donald Tusk för ”ett knivhugg i ryggen på EU-kommissionen”.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, som är ytterst ansvarig för migrationsfrågorna, sade tidigare i veckan att kommissionen är beredd att lägga fram ett kompromissförslag som innebär att regler om solidarisk omfördelning endast ska gälla vid massflyktsituationer. Men efter Donald Tusks utspel och avspisning av varje form av flyktingkvoter var Timmermans besked nu ett hot om att EU-kommissionen kommer att dra tillbaka hela lagförslaget om nya Dublinregler.

– EU:s lagstiftning för migration ska avgöras i de två lagstiftande församlingarna, inte av några enskilda medlemsländer. Antingen når vi fram till en uppgörelse eller så blir ingen uppgörelse alls, sade Frans Timmermans.

– Migration kommer att vara en stor fråga för flera generationer och vi måste nå en uppgörelse för att kunna hantera nästa flyktingkris.

Även när det gäller förhandlingarna om hur eurosamarbetet ska fördjupas verkar Donald Tusks inriktning vara att de minst ambitiösa regeringarna ska få styra, innan förhandlingarna ens inletts.

Vid en bakgrundsbriefing inför toppmötet med Tusks rådgivare fick EU-journalisterna i Bryssel beskedet att Donald Tusks linje är att kommissionens förslag om en ny stödfond för att hjälpa euroländer i kris, nya budgetkontrollregler och eurofinansminister ska läggas i ”malpåse”, enligt nyhetsbyrån Direkts Bengt Ljung. Euroledarna ska nöja sig med att diskutera förslag som har stöd av alla euroländer, som att omvandla räddningsfonden ESM till en Europeisk valutafond som också blir en så kallad backstop i Bankunionen.

Medan den tidigare EU-ordföranden Herman Van Rompuy under den brinnande finanskrisen lyckades sammanjämka EU-ledarna till beslut som räddade euron och fick fram stöd till krisländerna Grekland, Irland, Portugal och Cypern har Donald Tusk lyckats hamna på tvärs med såväl EU-kommissionen som Tyskland flera gånger.

Donald Tusk har haft svårt att byta roll från hårdhänt regeringschef för en majoritetsregering i Polen till smidig kompromissmakare för EU-ledarna. Och ryktena går redan om att hans nästa mål är att ställa upp i det polska presidentvalet 2019. Det kan förklara hans agerande nu. Redan i ett tal i Polen för ett par månader sedan tog Tusk avstånd från kvoterad omfördelning av flyktingar, med argumentet att det kan separera Polen från övriga EU:

”I do not see a special future for this project, but it is important to find an agreement that does not separate Poland and the other Viségrad countries from the rest of Europe”, said the former Polish prime minister in October, for a Polish audience.”