EU på charmoffensiv i Sverige – varnar för backlash mot klimatet

EU-kommissionens bäste estradör, klimatkommissionären Frans Timmermans, har varit på en snabb rundresa till Luleå och Stockholm. Han hann med att dela ut miljardstöd till satsningen på fossilfritt stål, charma riksdagens miljöpolitiker, frågas ut av skolelever och erbjuda samarbete med regeringen för att underlätta regelverket för svensk bioenergi.

Men han varnade också för att starka krafter kommer att mobiliseras mot klimatpolitiken.

– Jag befarar att det snart kommer en mobilisering mot klimatomställningen. Man kommer att säga att det här bara är för rika människor. Därför måste klimatfrågan också handla om fördelningspolitik, sade Timmermans under utfrågningen på Norra Latin i Stockholm.

– Klimatet kommer att bli den nya sociala stridsfrågan. När energipriserna stiger drabbar det främst de fattiga som bor i dåligt isolerade bostäder och har svårt att klara stigande bränslepriser.

Kommissionen har också föreslagit en fond för fördelning till de som påverkas mest av de nya klimatkraven, sade Timmermans.

I Sverige ser vi redan prov på hur partierna från Vänsterpartiet till Moderaterna övertrumfar varandra med förslag om att dra tillbaka klimatbeslut för att vinna röster från de som är missnöjda med stigande energipriser.

Timmermans är ingen politiker som ska vinna röster. Därför vågar han uppmana medborgarna att själva göra en insats för att ”rädda planeten”.

– Många förlöjligar klimatfrågan och säger ”Vad gör det för skillnad vad jag gör?!”

– Men om alla duschar en minut mindre, sänker temperaturen en grad, tar bussen eller cykeln någon gång i stället för bilen så har det en väldig skillnad på klimatet!

Timmermans var ”förste vice” i Jean-Claude Junckers kommission och anses ha skött en hel del av Junckers arbete. Socialdemokraterna lanserade honom som ordförande för nästa kommission. Men de borgerliga blev störst i EU-valet och Ursula von der Leyen fick ta över efter Juncker. Men Timmermans liksom Liberalernas ordförandekandidat Margrethe Vestager har fått den nyinrättade titeln ”executive vice president” för att visa deras extra tyngd i kommissionen.

Timmermans är ansvarig för att leda den stora klimatsatsningen i EU – kallad Green Deal – med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 bland annat med hjälp av 600 miljarder euro till klimatinvesteringar.

Rysslands militära invasionskrig i Ukraina med snabbt stigande energipriser har fått många EU-regeringar att sänka klimatskatter och börja planera för ökad kolbrytning. Men Frans Timmermans tror ändå att politikerna snart kommer att inse att kriget visar att Europa måste gå ännu snabbare fram för att göra sig oberoende av fossila energikällor som olja, kol och naturgas.

– Jag vill se solpaneler på varje hustak i Europa. Det är en bättre satsning är att stoppa ännu mer pengar i Putins ficka.

– Europa ligger längt fram i världen för att omvandla solel till grön vätgas. I Afrika finns stora områden där man kan anlägga solanläggningar tilll mycket låga kostnader.

I Luleå beundrade Frans Timmermans tillsammans med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson Hybrits pilotanläggning för tillverkning av fossilfritt stål, där EU går in med 143 miljoner euro.

– Vi behöver investera i förnybar energi, vi behöver se över tillståndsprocesserna som tar för lång tid och vi behöver se till att vi har nog med pengar för att investera i nya teknologier. Om vi gör rätt kommer vi att få energipriser som är mycket lägre än i dag, sade Timmermans enligt lokala medier.

I Stockholm fortsatte Timmermans att mana politikerna till ändrade lagar för att få snabbare beslut om den massiva utbyggnad av vindkraft till havs som är en avgörande del i EU:s klimatsatsning.

– Tillståndsprocessen måste kortas från sju år till sju månader.

– Investerarna står på kö för att få vara med i utbyggnaden. Sverige borde titta på hur Danmark och Nederländerna gör för att snabba på processen, där lokalsamhället också tjänar på vindkraftssatsningar.

Frans Timmermans visade också att han lyssnat på svenska regeringens krav på klimatpolitiken, där skärpta regler för bioenergi påverkar skogsindustrin.

– Jag är beredd att sätta mig ned med regeringarna i Sverige och Finland för att se över reglerna. Vi kan inte klara övergången till ett klimatneutralt samhälle utan bioenergi. Men vi måste komma fram till vad som är ”bra bioenergi” som får användas, sade Timmermans.