EU-parlament med minskat inflytande efter spelet om talmansposten

Efter fyra röstomgångar valdes konservativa EPP-gruppens kandidat Antonio Tajani till ny talman i EU-parlamentet och besegrade Socialdemokraternas Gianni Pittella med 351 – 282. Sammanbrottet för alliansen mellan de båda största partierna gör parlamentets beslut mer oförutsägbara, men riskerar framför allt att leda till minskat inflytande över EU-lagstiftningen.

EU-parlamentet och EU-regeringarna måste komma överens för att stifta nya lagar på de flesta områden. De förhandlar ofta om mängder av detaljer i lagarna i så kallade trilogmöten där företrädarna från båda sidor försöker nå kompromisser, som därefter ställs till omröstning i både parlamentet och regeringarnas ministerråd.

I dessa trilogförhandlingar har parlamentets företrädare större möjlighet att få sin vilja igenom om de har en stark majoritet bakom sig. Då vet EU-regeringarnas förhandlare att om de säger nej till tunga krav och urholkar lagförslaget är risken stor att det kommer att röstas ner i parlamentets slutomröstning. Om parlamentets förhandlare har en mycket liten majoritet bakom sig ökar möjligheten att det inte finns en tillräcklig majoritet för att stoppa det slutliga förslaget i parlamentet.

Under åren sedan EU-valet 2014 har den blocköverskridande alliansen mellan EPP och Socialdemokraterna gjort att de två partigrupperna kompromissat ihop sig bak lyckta dörrar under talmannen Martin Schulz’ hårdhänta ledning. Det har lett till ovanligt snabba uppgörelser i förhandlingarna med EU-regeringarna, med ökat inflytande över lagstiftningsarbetet för parlamentet.

Men i den socialdemokratiska partigruppen är missnöjet uppenbarligen mycket stort över att man inte kunnat profilera sig mot den konservativa dominansen i EU, där de flesta regeringar är borgerligt ledda. Därför bröt S-gruppen alliansen. S-gruppledaren Gianni Pittella efterlyste mer öppen debatt i parlamentet:

“This Parliament needs to be a space where everyone can debate.”

EPP:s erbjudande om en långsiktig uppgörelse över nästa val var Pittella ännu mer avvisande. Det kommer aldrig mer kommer att bli någon sådan allians, meddelade han inför tisdagens omröstning:

“We will never again have a grand coalition,” Pittella added. “We need clarity. Europe and our democracies need clean divisions between ideas.”

Liberala gruppen tog i stället chansen att bli en maktspelare. Gruppledaren Guy Verhofstadt drog på tisdagsmorgonen tillbaka sin kandidatur till talmansposten i utbyte mot fler tunga poster i parlamentet, som ordförande för utskottsledarnas möten där parlamentets arbete samordnas och leds. Verhofstadt och EPP-ledaren Martin Weber skrev också under en uppgörelse där de lovar arbeta för ett starkare EU.

Men för att Antonio Tajani skulle få ihop en tillräcklig majoritet måste han också ge sig in i förhandlingar med EU-skeptiska ECR, som leds av brittiska Tories. Tajani lovade att inte fortsätta i Martin Schulz fotspår som en maktspelare, utan återge talmannen rollen av den som samordnar parlamentets arbete.

I de fortsatta omröstningarna de närmaste dagarna om vice talmän och ordförande för utskotten kommer nu Socialdemokraterna att få färre poster än under de gångna alliansåren. Valen kommer att så split mellan de två stora partigrupperna.

Det kommer att åter att bli mer av hård politisk debatt mellan partigrupperna där de kommer att försöka utmåla varandra som skurkar. Socialdemokraterna kan hoppas att slippa ansvaret för tuffa beslut som måste tas när EU ska försöka ta sig ur sin djupa kris, som kan ge pluspoäng bland väljarna inför nästa EU-val. Medan de konservativa och liberalerna hoppas kunna få pluspoäng bland väljarna för att de tillsammans med Angela Merkel och övriga EU-ledare lyfter EU ur åtta år av existentiell kris.