EU-parlamentet vill sätta tänderna i Zuckerberg

EU är stolt idag över sitt världsrekord i privatlivets skydd på nätet.
Så nu kräver EU-parlamentet att F
acebooks Zuckerberg inställer sig hos dem som han gjort för den amerikanska kongressen.

Vid utfrågningarna av Facebooks ägare Mark Zuckerberg i den amerikanska kongressen i förra veckan gick det upp för amerikanerna att Europa har något som USA inte har;
Lagar som skyddar medborgarnas privatliv från att samlas in och användas hur som helst.
”EU får en del saker rätt,  medgav Zuckerberg i kongressen när han fick frågan om privatlivets skydd.

EU-parlamentet har tidigare försökt få Zuckerberg att förklara sig inför dem men fått nej.
”Tack för att ni erbjuder oss er PR-ansvarige,” skriver EU-parlamentets talman i ett brev till Zuckerberg, ”men låt mig understryka den absoluta nödvändigheten av att ni själv infinner er.”

Just nu håller Facebook på att ändra sina upplägg för att klara skärpta EU-regler för personers dataskydd, GDPR, som träder i kraft den 25 maj.
(Det tycks för övrigt att Facebook tänker begränsa skyddet enbart till användare i EU vilket då ställer amerikanska medborgare mer oskyddade.)

Men detta är bara ett av de samtalsämnen som parlamentarikerna vill ta upp.
Mer aktuellt är skandalen kring Cambridge Analytica där Facebook tillät metoder för insamling och hantering som gick långt utöver vad Facebooks användare kunnat föreställa sig.

I Cambridge Analytica-affären kom t ex också fram att Facebook registrerar information om vänner till Facebooksanvändare som inte själva har Facebook-konto.
Dessa skugganvändare vill parlamentarikerna också prata lite med Zuckerberg om.

”Ni har trots allt ert internationella huvudkontor i Dublin och faller därför under  EUs jurisdiktion,” påminner talmannen Zuckerberg.

Just nu håller EU-nätverket för de nationella datainspektionerna att granska alla sociala appar för att se om det finns fler skandaler än Cambridge Analytica-affären som behöver redas ut.

EU har den tuffaste lagstiftningen för internetplattformar och må imponera i USA men skryt lagom, sa den holländska ledamoten Sophie in t`Veld i parlamentsdebatten på onsdagen.
”Flera EU-länder har inte gett de nationella myndigheterna resurser att implementera GDPR i tid, de har försökt krympa skyddet för privatlivet i datalagoingsdirektivet och ”Privacy Shield-avtalet” med USA och det är bara tack vare EU-domstolens domar som vi befinner hos här idag.”