EU tar nackgrepp på AI

EU har nu en strategi för att ta nackgreppet på AI, blockchain och robotik.
Mycket pengar och en del etik ska hjälpa Europa att köra om USA och Kina.

Det var inget mindre än en europeisk industripolitik för ny teknologi som EU-kommissionen presenterade på  onsdagen.
Med pengar, ny lagstiftning och rätt utbildning ska Europa komma ifatt – och helst gå om – de kontinenter som dominerar på området AI, t ex.

Kommissionen hoppas komma upp i summan 20 miljarder euro årligen att spendera vilket skulle placera Europa i ungefär samma liga som USA.
EU-kassan ska bidra med 1,5 miljarder per år och kan ordna bra lånemöjligheter.
Medlemsländer (Frankrike lovar t ex 1,5 mdr) och privat näringsliv  förväntas bidra med resten.

Juridiken som krävs för att hantera all ny teknologi och dess effekter är på gång.
EU har t ex lagstiftat om dataskydd, nätneutralitet, geoblocking och rätten att ta med sig tjänster utomlands.

På området lagstiftning ligger EU redan före.
Just nu stöper därför Facebook, Twitter,, Snapchat och andra sociala medier om sina metoder för att anpassa sig till världens hårdaste lagar för privatlivets skydd på nätet (GDPR).

Ett inslag som förväntas ge Europa ett försprång är kravet på öppna data.
Forskning som finansieras av offentliga medel ska vara öppet tillgänglig – även vetenskapliga tidskrifter.

Myndigheter sitter dessutom t ex på mängder av data som skulle kunna utnyttjas av företag, som t ex väder, trafikflöden eller hälsotillstånd.
Här har Europa en möjlig konkurrensfördel framför USA.

Ett nytt element som EU-kommissionen vill lägga extra möda på, är etiken.
Kan demokratin undermineras av artificiell intellgiens och algoritmer?
Kan medborgerliga rättigheter urholkas av robotars inträde?

Där har kommissionen inga svar att erbjuda,  man samlar istället experter i deras egen allians som kan fundera över detta.
Det innebär då att skjuta arbetet med ny lagstiftning till nästa EU-kommission som ersätter den sittande i januari 2020.

Svenska regeringen tycks gilla idén med en europeisk industripolitik på området för den 10 april i år anslöt sig Sverige till en AI-allians mellan 25 länder.
B
land annat lovar länderna just att erbjuda öppna data och att spendera pengar på AI.

Enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson, ligger Sverige efter på just AI och har inte kommit särskilt långt på ”öppna data” heller men krafttag utlovas.