EU-toppmötet om Brexit: Cameron beredd backa om diskriminering av utländska arbetare i utbyte mot fördragsändring om ”ins and outs”?

EU-ledarna verkade ha varit på gemensam dramaövning när de kom ut för att berätta om toppmötets diskussion om Storbritanniens hot att lämna EU.

Replikerna på presskonferenserna var nästan identiska: ”Det var en positiv diskussion”. ”Vi är ense om att hitta tillfredsställande lösningar för alla.” ”Alla är redo att kompromissa.”

Realförhandlingarna om David Camerons krav på att få diskriminera arbetare från andra EU-länder sköts framåt, och på det sättet behövde ingen känna sig överkörd på det här toppmötet.

Flera EU-ledare som Angela Merkel, Francois Hollande och Donald Tusk klargjorde att EU:s grundläggande regler om fri rörlighet för arbetskraft och icke-diskriminering inte är förhandlingsbara. Men samtidigt försäkrade att alla är redo att hitta lösningar som är acceptabla även för Storbritannien. På det sättet undvek de att öppet köra över David Cameron på det här toppmötet. EU-operationen ”Rädda ansiktet på Cameron”, som jag skrev om häromdagen manifesterades på torsdagskvällen.

David Cameron fick hålla den längsta inledning som hållits på ett EU-toppmöte uppgavs det – 40 minuter lång. Och efteråt kunde han stjärnögd berätta för journalisterna att alla EU-ledare vill att Storbritannien ska vara kvar i EU och är villiga att kompromissa om alla fyra krav som han rest i förhandlingen.

– Vi har tagit ett stort steg framåt mot en bra uppgörelse, sade Cameron.

– Det fanns en massa välvilja i rummet för att Storbritannien ska förbli medlem i Unionen.

Men Cameron visade också öppet tecken på kompromissvilja. Han hävdade visserligen att kravet på fyra års stopp för sociala rättigheter för utländska arbetare fortfarande ”ligger på förhandlingsbordet”. Men sade samtidigt att det var positivt att EU-kommissionens ordförande Juncker talat om att det kan finnas ”alternativ” till kravet.

David Cameron var särskilt nöjd med att Angela Merkel på sin presskonferens talade om att hon kan tänka sig en förändring av EU-fördraget i framtiden för att kunna nå en överenskommelse med Storbritannien. Det är ett krav som Cameron fört fram som ett sätt att visa för brittiska väljare att hans förhandlingsresultat är bindande.

Men Angela Merkel slog samtidigt fast att EU:s grundläggande regler om fri rörlighet och icke-diskriminering ligger fast. Därför är det knappast på dessa områden hon är villig till omskrivning av EU-fördraget. Däremot nämnde hon att euroländernas ambition att fördjupa sitt samarbete kan kräva fördragsändringar.

En uppgörelse med Cameron skulle därför kunna handla om att stadsfästa hur icke-euroländernas rättigheter ska skyddas när euroländernas samarbete blir mer långtgående med till exempel särskild Eurobudget, Eurofinansminister och Bankunion.

Men sådana ”petitesser” avhandlades inte på torsdagskvällens toppmöte. Nu handlade det i första hand om att visa upp en god stämning och ge David Cameron chansen att glänsa inför sina väljare. Och EU-ledarna bör nog få ”Väl godkänt” av sin dramalärare.

Det kan bli svårare när realförhandlingen ska vara avslutad på EU-toppmötet i februari.