EU tvingar oss hålla MÅNGA fler kräftskivor (kanske)

Apropå svenska pressens svarta rubriker om att EU hotar den svenska kräftskivan..
Nej.
Det gör EU inte.

EU beslöt 2014 bekämpa ett av de största hoten mot biologisk mångfald genom att motarbeta främmande, skadliga arter som tagit sig till Europa.
En första lista på 37 främmande, skadliga arter har upprättats.
Det är alltså arter som genom sin aggressiva framfart slår ut existerande arter.

Det finns mellan 1 200 och 1 500 skadliga främmande arter i Europa så det får väl ses som en högst försiktig början från EUs sida..

Sveriges uppgift blir nu att:
a) förebygga att dessa arter når Sverige,
b) försöka utrota de som redan kommit men ännu inte lyckats etablera sig ordentligt,
c) försöka begränsa framfarten för de arter som kommit och redan bitit sig fast.

Sex av de 37 arterna på EUs svarta lista finns i Sverige, däribland signalkräftan.
Betyder detta att Sverige måste utrota den?

Inte riktigt.
Sverige kan få undantag om:
a) Det är tekniskt omöjligt att utrota en skadlig art,
b) Det blir orimligt dyrt att utrota en skadlig art,
c) Allmänheten har ett intresse av att behålla en art av t ex sociala eller ekonomiska skäl.

Tre skäl.
Sverige kan åberopa samtliga.

Sverige har för övrigt redan gjort sitt bästa att begränsa signalkräftans framfart.
Sedan 1994 har vi förbud mot utsättning av levande signalkräftor i nya vatten.
Import av levande kräftor förbjöd Sverige 2003.

Nå, skulle nu det värsta hända så återstår faktiskt rätten att äta kräftor.
80 procent av de kräftor vi sätter i oss är importerade och vi hämtar dem ur frysdisken.
Den stolta svenska traditionen att hålla kräftskiva har överlevt detta faktum.

Alltså, risken att våra kräfttraditioner förändras av EUs insatser mot skadliga arter är extremt liten.

Om inte…
…EU skulle hitta på att TVINGA oss att trots alla våra goda skäl ÄNDÅ utrota signalkräftan fullständigt i svenska vatten.
Då kanske vi alla måste fiska som tokiga efter kräftor i våra insjöar.
Vi blev kanske tvungna att äta oss spyfärdiga på signalkräftor.
Hålla kräftskivan året om.

Man vet ju aldrig vad EU kan få för sig.
Eller?