EU27 bakbinder Brexitförhandlarens händer – kan inte förhandla om framtida EU-UK-avtal

När brittiska regeringen om några veckor inleder Brexitförhandlingen med EU:s förhandlare Michel Barnier vill premiärminister Theresa May att det ska handla om både utträdet ur EU och om ett handelsavtal mellan UK och EU27. Men Barnier kommer att skaka på huvudet – han har sett till att hans händer är bakbundna.

EU27-regeringarna har bara gett honom mandat att förhandla om utträdesreglerna.

Det är precis så chefsförhandlare Michel Barnier och EU-kommissionen vill ha det, enligt det förhandlingsmandat som lades fram på onsdagen och som ska godkännas av regeringarna EU-ministrar den 22 maj, där punkt 7 lyder:

The Commission should be authorised to open the negotiations for a Withdrawal Agreement and should be nominated as the Union negotiator.

Michel Barnier motiverar det med att några viktiga principer om det brittiska EU-medlemskapet måste klaras ut först och inte får sammanblandas eller ingå i något köpslående om ett framtida EU-UK-avtal.

Det handlar om de EU-medborgare som bor och arbetar i Storbritannien. EU27 kräver livstidsgarantier för dessa vad gäller till exempel arbete, utbildning, hälso- och sjukvård. Och EU-linjen är att dessa rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU ska gälla alla som bosätter sig där fram till den dag då det formella utträdet sker.

I utträdesavtalet mellan UK och EU27 ska det också skrivas in att tvister om tolkningen ska avgöras av EU-domstolen.

Den andra centrala frågan som ska klaras ut gäller Storbritanniens ekonomiska åtaganden. Det handlar om landets andel av EU:s långtidsbudget som sträcker sig till och med 2020, åtaganden om stöd till flyktingar i Turkiet, lån till andra medlemsländer och ägarandelar i Europeiska investeringsbanken.

– Det här är ingen Brexiträkning utan en metod att räkna ut vilka åtaganden Storbritannien har gjort när man varit med och tagit EU-beslut, sade Barnier på presskonferensen.

– När vi har nått tillräckliga framsteg i förhandlingarna om den här första fasen kan vi även inleda förhandlingar om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU.

Först då kommer EU-kommissionen att begära ett förhandlingsmandat av medlemsländernas regeringar om ett avtal för hur den framtida relationen mellan Storbritannien och EU27 ska se ut. Därmed sätts Theresa May omedelbart under press att göra upp om EU-medborgarnas rättigheter och om pengarna.

– Det kan bli i oktober-november, men det beror på hur bra förhandlingarna går i första fasen, sade Barnier. Vi kan inte inleda fas två med oklarheter.

Han svarade inte på några frågor om hur stor den brittiska sluträkningen kan bli. Financial Times uppgav på onsdagen att de senaste beräkningarna i Bryssel pekar mot att den kan hamna på över 100 miljarder euro, efter nya tilläggskrav från Tyskland, Frankrike och Polen.

Paris and Warsaw have pushed for the inclusion of post-Brexit annual farm payments, while Berlin is against granting Britain a share of EU assets.