May-Corbyn har tappat kontrollen över sina partier – EU27 kör chicken race med UK med plan för No Deal

Theresa May flyger till Sharm El-Sheikh i helgen i hopp om att få prata Brexit med övriga EU-ledare i korridorerna under EU-Arabtoppmötet. Men allt talar för att hon får resa hem tomhänt och förorsaka ett totalt sammanbrott av Tories, där Brexitörerna vill driva fram en No Deal och 25 ministrar röstar emot May på onsdag i parlamentet för att förhindra att UK kaotiskt lämnar EU utan ett avtal.

Övriga 27 EU-länder står förfärade och åser det brittiska sammanbrottet. Men de är fortsatt totalt eniga om att inte försöka sträcka ut någon hjälpande hand till Theresa May, i vetskap om att det inte hjälper och för att de inte är beredda att urholka grunderna för EU-samarbetet.

I stället kör EU27 ett ”chicken race” med Storbritanniens politiska elit. EU-kommissionen har under de två senaste åren sett till att alla länder förberett sig för det brittiska utträdet, där det också ingår att det kan ske utan ett avtal. Kommissionen rapporterar nu efter rundresor till alla länder att både offentliga sektorn och näringslivet har en plan för hur de ska agera vid en No Deal.

Grannländer som Frankrike, Belgien och Nederländerna har anställt ett tusental nya tullare och veterinärer för att kunna hantera trafiken till UK när gränskontroller återinförs. En del flygförbindelser mellan UK och EU kommer att kunna fortsätta. Brittiska medborgare i EU-länderna kommer att kunna fortsätta leva som vanligt till en början, men framöver kommer nationella regler att avgöra deras framtid.

Irland kommer att drabbas hårdast bland EU-länderna av ett kaotiskt UK-utträde. Men den irländska regeringen kör hårt med sin planering för en No Del, med full uppbackning både på hemmaplan och av övriga EU-länder.

-Men livet kommer att förändras till det sämre för alla, säger en EU-topptjänsteman efter möten på fredagen i Stockholm med statsministerns kansli, näringslivs- och fackliga företrädare.

I Storbritannien har den pågående splittringen i de båda stora partierna, Tories och Labour, framträtt i öppen dager den gångna veckan när åtta Labourledamöter och tre Toryledamöter i parlamentet hoppat av och bildat en ny grupp, The Independent Group. I opinionsmätningar får de omedelbart över 10 procent och står som tredje största gruppering.

Splittringen i Tories och Labour har funnits länge, men Brexit har lett till att partiledningarna tappat kontrollen och att de interna motsättningarna utvecklats till ”flerpartisystem” inom de traditionellt statsbärande partierna.

I Tories rapporteras om att Brexitörernas grupp ERG i praktiken har en egen ledning, med egna ”inpiskare” (whips) och egna hemliga finansiärer.

”The ERG is a secretive organisation. No one knows for certain how many members it has. Many already call it a “party within a party”. But when it comes to ideas on Brexit, Jacob Rees-Mogg’s group of Tory MPs has often looked outside its own ranks. And to one place in particular – the Institute of Economic Affairs, a right-wing think tank that does not declare its funders, and the IEA’s trade advisor, Shanker Singham.”

Labour har försökt stoppa en No Deal genom att driva igenom ett parlamentsbeslut om att senarelägga utträdesdatumet 29 mars. Men en stor grupp parlamentsledamöter röstade mot förslaget och räddade därmed Theresa May. De bryter mot ”partipiskan” av rädsla för att förlora väljarstöd på hemmaplan. Och partiledaren Jeremy Corbyn låter det ske, trots att partiledningen traditionellt hårdhänt straffar de som sviker partilinjen.

När elva Labour- och Toryledamöter startar eget i parlamentet är det ingen avgörande händelse. De riskerar samtliga att bli bortröstade i nästa parlamentsval med den typ av majoritetsval som gäller i UK.

Men avhoppen sker nu mitt under Brexitkaoset kan det bli den utlösande faktorn som gör att Theresa May förlorar kontrollen över Brexitprocessen och att Jeremy Corbyn tvingas stödja linjen om en ny folkomröstning.

Theresa May har lyckats skjuta upp det avgörande ställningstagandet i brittiska underhuset gång på gång genom att utlova nya förhandlingar med EU27, där hon nu ska åstadkomma förändringar i Brexitavtalet om garantierna för att gränsen på Irland ska hållas öppen oavsett den framtida relationen mellan EU och UK – ”The Irish Backstop”. Hon vill ha ändringar i det Brexitavtal, som hon i december sade var ”det bästa möjliga”.

EU-sidan säger kategoriskt nej till att göra några ändringar i avtalet, som förändrar det juridiskt. ”The Backstop” måste finnas som garanti för att gränsen mellan Nordirland och Irland förblir öppen och att fredsprocessen lever vidare.

Det är det besked Theresa May och hennes ministrar fick under sina besök i Bryssel i veckan, och det är det besked som May väntas få när hon landar i
Sharm El-Sheikh.

-EU kan skriva in en rad olika formuleringar som att ambitionen är att ”The Backstop” inte ska vara för evigt. Men ”The Backstop” den måste finns kvar i avtalet så länge det inte finns några alternativa lösningar för en öppen gräns på Irland, säger en EU-källa.

Brittiska medier rapporterar om total splittring i Toryregeringen, där minst 25 ministrar och statssekreterare (junior ministers) uppges beredda att rösta emot Theresa May på onsdag och för att UK ska begära att utträdesdatumet 29 mars senareläggs. Ministrarna är beredda att lämna regeringen för att förhindra en No Deal.

”Theresa May is facing the most serious cabinet revolt of her premiership next week, with as many as 25 members of the government ready to vote for a Brexit delay unless she rules out “no deal” – in a move that will challenge her to sack them.”

Samtidigt rapporteras om stormande gräl om hur regeringen ska agera efter en No Deal. Jordbruksminister Michael Gove vill införa 40-procentiga tullar på jordbruksprodukter från EU, medan finansminister Philip Hammond vill skydda brittiska konsumenter och fortsätta med tullfri import.

Labourledningen befarar fler avhopp till The Independent Group även av ”skuggministrar” och vice partiledaren John McDonnell försöker stämma i bäcken med utspel om att partiet är på väg att stödja kravet på en ny folkomröstning. Trots att det riskerar en ännu djupare spricka med Brexitörerna i Labour och med partiledaren Jeremy Corbyns inställning till EU.