EU27 kör inte över Theresa Mays Brexitförslag, nu – men ställer ultimatum om Nordirland

Theresa May har förlorat fyra ministrar och tvingats till rader av eftergifter i parlamentet för att till slut få fram den brittiska regeringens förslag om hur Brexit ska fungera. EU27-regeringarnas svar är egentligen: Nej! Men de valde att presentera det beskedet i form av en rad frågor till UK-regeringen, som den riskerar att vara oförmögen att ge ett enigt svar på.

EU27-regeringarna ställer dock ultimatum om Nordirland: Gränsen mot Irland ska förbli öppen oavsett vilket Brexit det blir. Och varor som ska skickas till EU måste kontrolleras vid gränsen mellan Nordirland och övriga Storbritannien.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier hade förankrat sitt svar till UK på ett möte med de 27 ländernas EU-ministrar på fredagen innan han levererade sitt svar på UK-regeringens vitbok. Han radade upp frågor, som ett närmast övertydligt sätt demonstrerade att den brittiska regeringens drömlösning för de framtida relationerna mellan UK och EU står i strid med fundamentala regler för EU:

+ UK-regeringen vill ha frihandel för varor där UK kontrollerar att de uppfyller reglerna för EU:s inre marknad.

Hur kan det vara kompatibelt med EU grundregler om en sammanhållen inre marknad i EU:s tullunion? EU27-ledarna har på ett toppmöte slagit fast att det viktigaste målet för det framtida avtalet med UK är att reglerna för EU:s inre marknad  demed fyra friheterna för fri rörlighet bibehålls intakt .

+ UK-regeringen säger att den ska uppfylla reglerna för EU:s inre marknad för handel med jordbruksprodukter och livsmedel utan att det ska behövas kontroller vid gränserna.

Men hur ska det kontrolleras att livsmedel och jordbruksprodukter inte är GMO-modifierat eller nnehåller bekämpningsmedel? Hur ska EU kunna skydda medborgarna om vi ska tillåta fri rörlighet för varor under sådana villkor?

+ UK-regeringen vill ta in tullar för EU-varor som kommer till Storbritannien och ska transporteras vidare till något EU-land. Och på samma sätt ska EU-länderna ta in tullar för UK:s räkning.

Ett villkor som EU27 ställt för Brexituppgörelsen är att den inte får medföra några nya kostnader. Men det kommer att krävas mer byråkrati för att kontrollera alla dessa varutransporter. Det blir ökad risk för fusk. Vem ska betala för denna extra byråkrati?

+ UK-regeringen föreslår att brittiska myndigheter ska ta in moms för varor som ska sändas vidare till EU-länder.

Hur ska EU kunna låta något annat land ta in moms för dess räkning. Är det lagligt?

+ UK-regeringen vill undanta tjänstesektorn från det framtida tullunionsavtalet med EU27 för att kunna förhandla fram egna handelsavtal med omvärlden för den viktiga brittiska finanssektorn och övrig tjänstehandel.

Varje vara som säljs innehåller en stor del tjänster, som i en mobil, påpekade Michel Barnier. Hur ska vi kunna undvika att den här uppdelningen inte leder till orättvis konkurrens?

Michel Barnier sade att EU27-regeringarna vill ha svar på dessa frågor för att kunna bedöma om den brittiska regeringens förslag till framtida handelsavtal är möjligt att förhandla om.

Han påpekade samtidigt att EU-sidan i förhandlingarna även fortsättningsvis utgår ifrån det förslag som EU27-toppmötet lagt fram, dvs ett frihandelsavtal som med Kanada.

Michel Barnier underströk på sitt diplomatiska sätt att UK-regeringens vitbok innehåll ”positiva element”. Han berömde att den brittiska regeringen lovar att hålla sig till EU:s konkurrensregler och att den brittiska regeringen vill samarbeta på säkerhetsområdet och lovar följa Europarådets domstols avgörande.

Men samtidigt skärpte EU-sidan påtagligt förhandlingsläget på torsdagen. EU27-regeringarna kräver en lagfäst uppgörelse om Nordirland i det utträdesavtal som ska vara klart senast i oktober-november. Utan en sådan uppgörelse är EU inte berett att ge UK den övergångsperiod på ett år som den brittiska regeringen begärt och Storbritannien skulle lämna EU den 29 mars 2019 utan ett avtal om det framtida handelssamarbetet med EU27

EU-kommissionen har den här veckan också skickat ut en uppmaning till medlemsländerna att förbereda sig för att Brexitförhandlingarna kan haverera och att det inte blir något utträdesavtal.

Det är normalt att båda sidor trappar upp tonläget i förhandlingar för att sätta press på motparten, som med hot om att man förbereder sig för att lämna förhandlingarna, ta till strejk/lockout osv. Men EU-sidans upptrappning nu visar att enigheten bland de 27 ländernas regeringar är fortsatt mycket stor.

Premiärminister Theresa May manade i ett tal i Belfast på torsdagen EU27-regeringarna att backa från sitt krav på ett avtal som innebär särskilda regler för Nordirland. Den brittiska regeringen är beroende av irländska DUP-partiets stöd för sin majoritet i parlamentet, och de nordirländska unionisterna hotar att fälla Theresa Mays regering om det blir någon form av nya gränskontroller mot övriga Storbritannien.

Men Michel Barnier avvisade kallt hennes uppmaning och påminde om att Theresa May i ett brev i mars till EU27-ledarna gick med på detta krav.

– Vi är öppna för alla lösningar, om de kan ge juridisk säkerhet för en bibehållen öppen gräns på Nordirland. Vi är också beredda att ändra avtalet om Nordirland senare under förhandlingarna om det framtida samarbetet om det kommer fram en annan lösning som ger samma säkerhet. Men vi måste ha en legalt bindande text i utträdesavtalet, upprepade Barnier om och om igen på presskonferensen.

EU27-regeringarna vill nu ha snabba svar på alla sina frågor till den splittrade UK-regeringen. De kräver att EU och UK till i höst också ska komma överens om en ”politisk deklaration om grunderna för det framtida samarbetet”, som ett villkor för att de UK den årslånga övergångsperioden efter den 29 mars 2019.