EU:s chicken race för att skrämma Orban säga ja till Ukrainastöd

Ungerns Viktor Orban har till synes kopplat ett strypgrepp på Ukraina med hotet att lägga in veto mot EU:s stödpaket på 50 miljarder euro som ska förhindra landet från statsbankrutt.

Men nu svarar EU-kommissionen på Orbans utpressning med att 10 miljarder euro till Ungern kan frysa inne. EU-toppmötet artar sig till ett chicken race som kan avgöra Putins imperiedrömmar.

– Det är risk att pengarna från EU:s återhämtningsfond till Ungern fryser inne om det inte blir något beslut i december. Det är deadline eftersom beslutet om landets återhämtningsplan togs i december i fjol, meddelade EU-kommissionens talesperson Eric Mamer plötsligt på onsdagen.

I europeiska medier har det ända sedan september läckt ut uppgifter från kommissionen om att Ungern ska få ut drygt 10 miljarder euro av de mer än 30 miljarder i utbetalningar från olika EU-fonder som blockerats på grund av brister i rättssystemetet och lagar mot korruption. Viktor Orbans regering hade formellt börjat genomföra en del av de lagändringar om domstolarnas oberoende som kommissionen krävt.

I takt med att Orban trappat upp hoten att lägga in veto mot ett beslut på EU-toppmötet torsdag-fredag har medierapporterna också blivit allt intensivare om att kommissionen skulle försöka blidka Viktor Orban med ett beslut före toppmötet om att betala ut 10 miljarder euro av de blockerade pengarna.

Men beskedet från EU-kommissionen har dröjt. På tisdagen förklarade vice ordföranden Vera Jourova höll på att ”granska Ungerns besked”. På onsdagen var beskedet från kommissionen i stället att ungerska regeringen ännu inte officiellt publicerat sina lagändringar och att man därför inte kan ta ställning till dem.

– Det är inte möjligt att ta något beslut i dag, förklarade Eric Mamer.

Det fick ungerska regeringen att snabbt publicera lagarna i Official Journal. Men det är oklart när kommissionen kommer med besked.

Viktor Orban lever därför i osäkerhet när han anländer till toppmötet i Bryssel om Ungern kommer att få miljarderna från återhämtningsfonden eller om de kan gå helt förlorade för att kommissionen och övriga EU-regeringar fördröjer beslutet och tidsgränsen går ut vid årsskiftet.

Orban kände sig så segervis i början av veckan att han lät sin stabschef göra ett utspel om att han är beredd att släppa igenom ett beslut om Ukrainastödet om Ungern får klartecken för utbetalning av alla de drygt 30 miljarder euro som är blockerade av kommissionen.

”Budapest is ready to retract its veto on a new package of EU aid to Ukraine if Brussels agrees to unblock all the funds that have been frozen by the bloc over concerns about the rule of law in the country, Prime Minister Viktor Orbán’s political director said.”

EU-kommissionens Eric Mamer ville inte svara på om det är ett försök till utpressning av ungerska regeringen.

– Det är upp till er journalister att bedöma.

Men Viktor Orbans upptrappade krav har uppenbarligen fått kommissionen att svara med hot om att helt dra in de ungerska miljarderna.

EU-kommissionen har också lanserat en ”plan B” för att kunna ”runda Viktor Orban” om han står fast vid sitt vetohot mot Ukrainastödet på toppmötet. De övriga 26 ländernas regeringar kan enas om att garantera gemensam upplåning för att kunna leverera det utlovade stödet.

”EU cannot be blackmailed by any holdout members. Of course it might be more complicated. But of course we can find a solution which is only including 26 member states”, said budget commissioner Johannes Hahn.

”Plan B” utanför den normala EU-budgeten kommer att göra det mer komplicerat och leda till något högre räntekostnader, men diskussioner pågår mellan kommissionen och de stora medlemsländerna, enligt Financial Times.

Viktor Orban demonstrerade sin uppslutning bakom Ryssland vid mötet med Vladimir Putin i Peking i oktober. Skulle Orban lyckas stoppa EU-stödet till Ukraina samtidigt som USA:s stöd blockeras i kongressen kan det bli en vändpunkt i kriget.

Men om Orban genomdriver sitt vetohot mot Ukraina riskerar han att utlösa den ”atombomb” som han hotats med ända sedan 2018.

krävde EU-parlamentet sanktioner mot Ungern enligt artikel 7 i EU-fördraget för att landets brott mot unionens grundläggande lagar och regler utgör ett ”systemhot”. Bland sanktionerna ingår att Ungern förlorar sin rösträtt på toppmötena och ministerrådets möten.

”Atombomben” har inte varit något problem för Viktor Orban, så länge hans tidigare radarkompis Jaroslaw Kaczynski styrt regeringen i Polen. Det krävs att samtliga övriga 26 EU-regeringar röstar för sanktioner enligt artikel 7.

Men efter höstens parlamentsval och maktskiftet med den EU-positive Donald Tusk som ny regeringschef kan Viktor Orban inte längre känna sig så säker. Om EU-regeringarna väljer att nu ta upp parlamentets krav och sätta igång en artikel 7-process kan Orbans ställning i EU hotas på allvar.