EUs gräns- och kustvakt blev inte överstatlig

Om Grekland eller kanske just nu snarare Italien, under stort flyktingtryck frestades att släppa vidare flyktingar ut i Europa så kan EUs nya gränskontrollstyrka komma flygande i full fart och ta över.
Kanske.
För att det ska  hända, måste först en kvalificerad majoritet av EU-länderna vara överens om det.

Det är så politiskt känsligt att ta över ett lands gränskontroll, att förslaget om insatsstyrka inte gick igenom EU innan det fått instoppat en politisk kontroll.
EU-kommissionens ursprungsförslag var att beslutet om en påtvingad insats skulle bygga på gränskontrollexperternas bedömning av hur gränsskyddet fungerade.

Med den nya gränskontrollbyrån skulle EU-länderna t ex snabbt kunna tvinga på Grekland en skarpare gränskontroll än vad landet genomförde under hösten 2015.
I praktiken innebär det då att nästa flyktingström kan stoppas vid Medelhavet.

Det enda riktigt bindande kravet på EU-länderna, blir skyldigheten att informera nya Frontex hur det ser ut vid deras gränser samt att bidra med folk till EUs gräns- och kustvakt,
För svensk del blir det tal om 17 personer.
Frontex har hittills haft mycket svårt att få ihop tillräckligt med inlånad personal från medlemsländerna, trots rader av beslut om att man ska ställa upp.

Nya byrån får dessutom i uppdrag att hjälpa till att få bortskickat de inkommande som inte kvalificerar sig för europeiskt skydd.
Till den änden förbättras ett EU-pass (på svenskt förslag) som kan sätta i händerna på de som ska skickas hem men saknar giltiga pass från sina hemländer.
Just deras brist på giltiga dokument har gjort det svårt att sända hem många oönskade.
Nu kan svenska myndigheter skriva ut EU-passet åt dem.

Beslutet om nya Frontex bör kunna träda i kraft inom ett par månader och förutsätts kunna vara i gång i höst.