EU:s julklapp till Orban – 28 miljarder euro inlåsta tills krav på mänskliga rättigheter uppfylls

De regimtrogna medierna i Ungern hade dagen före julafton som toppnyhet att Viktor Orban nått ännu en framgång i Bryssel. Ett avtal med EU-kommissionen ”garanterade” att alla EU-miljarder skulle betalas ut.

Men i själva verket har kommissionen låst in ännu fler miljarder från EU:s budgetkista och höjt kraven på Orbans regering för att få ut 28 miljarder euro. Det blir ett problem även för Ulf Kristerssons regering.

Utöver de ”27 milestones” med krav på reformer för att öka domstolarnas oberoende och skärpa kampen mot korruption anser EU-kommissionen nu även att Ungern måste upphäva lagen om att lärare inte får prata om homosexualitet med skolbarnen. Lagen innebär att landet bryter mot EU:s grundläggande krav om mänskliga rättigheter, meddelade kommissionen dagen före julafton.

”The Commission considers that the provisions of Hungary’s so-called child-protection law, and serious risks to academic freedom and the right to asylum have a concrete and direct impact on the compliance with the Charter in the implementation of certain specific objectives of three cohesion programmes and of the Asylum Migration and Integration Fund respectively. For these parts of those programmes Hungary is therefore currently not fulfilling the horizontal enabling condition on the EU Charter of Fundamental Rights.”

– EU-kommissionen kan därför inte betala ut några pengar, klargjorde den regionalpolitiska kommissionären Elisa Ferreira.

Det innebär att de 22 miljarder euro som Ungern är lovade i regionalstöd från EU till och med 2027 hålls inne. Utöver de 5,8 miljarder som är Ungerns andel av EU:s återhämtningsfond efter coronapandemin.

De regimtrogna ungerska medierna nöjde sig med att publicera ett uttalande från regionalministern Tibor Navracsics där han framställde det som en seger att han skrivit under ett avtal med EU-kommissionen om hur miljarderna från EU:s sammanhållningsfond ska fördelas i Ungern.

– Vi har nått vårt mål, meddelade Viktor Orbans minister.

Han pekade på att Ungern kommer att få ut ett förskott på 1,5 procent av budgetmiljarderna. Men han berättade inte om de skärpta villkoren för att få ut resten av pengarna.

EU:s regionalkommissionär Elisa Ferreiras budskap om samma avtal handlade framför allt om den nya tolkning av varför ett medlemsland måste uppfylla inte ”bara” rättsstatskraven utan också EU:s krav på mänskliga rättigheter för att få ut stöd från sammanhållningsfonden.

“EU funds are a sign of solidarity of all Europeans with the people of Hungary,” said Commissioner Elisa Ferreira. “These investments can only be effective if accompanied by the appropriate institutional and legal environment and if implemented in line with the EU’s rules and values.”

Elisa Ferreira ”erbjuder” den ungerska regeringen att EU-kommissionen är ”öppen för dialog” för att se till att landet uppfyller EU-kraven. Ungern har nu två år på sig att uppfylla EU-kraven för att få de hägrande miljarderna.

Den ”illiberale demokraten” Viktor Orban har lyckats vinna val efter val och framgångsrikt bemästrat EU:s alla försök att få Ungern att följa unionens demokratiska regelverk. Men när Orban nu är i akut behov av EU-miljarderna, som står för en stor del av landets ekonomi, har han gjort misstaget att ge sig in i förhandlingar med EU-kommissionen om hur hans ”illiberala stat” fungerar.

Viktor Orban kommer att sätta stor press på Sverige som EU-ordförande från 1 januari att få EU att acceptera de reformer som genomförts som tillräckliga för att få klartecken för miljardutbetalningar. I vågskålen för den svenska regeringen ligger också att ungerska parlamentet fortfarande inte godkänt Sveriges Nato-ansökan.