EU:s jurister – inte Merkel – drar åt tumskruvarna på Orban och Kaczynski

Det är Angela Merkel som har EU-ledarnas uppdrag att förhandla med Viktor Orban och Jaroslaw Kaczynski för att få dem att släppa sitt veto mot budgetpaketet på 1 800 miljarder euro. Men det är förslag från EU-kommissionens jurister som leder till de första signalerna om att vetofronten vacklar.

Polens vice premiärminister Jaroslaw Gowin backade plötsligt på torsdagskvällen efter ett möte med EU-kommissionen, där han fått klart för sig att Polen riskerar att förlora mångmiljardbelopp på att vidhålla sitt veto.

“We all realise that in case of a Polish or Hungarian veto, there would be a provisional budget which, contrary to some voices in the Polish public debate, would not be good for Poland and not good for every other 26 member states,” Gowin said.

Gowin tillhör inte det stora regeringspartiet PiS, Lag och rättvisa, utan ett annat högerparti i koalitionsregeringen. Och en talesperson för den polska regeringen uppgav på fredagen att regeringen inte bytt position.

Men Jaroslaw Gowins uttalanden visar i vilket fall att den polska regeringen är splittrad.

Ungern och Polen trodde att deras vetohot mot långtidsbudgeten och återhämtningsfonden skulle lamslå EU och få övriga 25 att backa från uppgörelsen om att länder som bryter mot reglerna om rättsstaten kan få indragna budgetbidrag.

Tysklands Angela Merkel, som är ordförande för EU det här halvåret, har också signalerat att hon är beredd att kompromissa med Ungern och Polen. Medan andra, som Hollands Mark Rutte, talat om att genomföra planerna utan Orban och Kaczynski.

Nu har EU-kommissionens jurister visat vad som är möjligt att genomföra om två länder lägger in sitt veto.

+ 25 EU-länder kan besluta om att genomföra planerna på att inrätta en återhämtningsfond på 750 miljarder euro med lånade pengar. Juristerna tar stöd i artiklarna 326-334 i EU-fördraget, där det anges hur några länder kan inrätta ”fördjupade samarbeten” i EU-regi.

Det skulle göra det möjligt att EU-kommissionen som planerat lånar upp pengarna på finansmarknaden, medan fördelningen till satsningar för att lyfta medlemsländerna efter coronakrisen enbart går till de 25 deltagande länderna.

+ Däremot kan EU inte besluta om någon långtidsbudget för 2021-27 utan enhällighet. I ett sådant läge blir det årsvisa nödbudgetar som baseras på det grundläggande regelverket om att varje land betalar in utifrån sin BNP-storlek. Inga av de stora projekt som planerats kan genomföras. Polen och Ungern, som är bland de största bidragstagarna, skulle förlora 50-75 procent av sin EU-pengar nästa år.

The EU would finance itself using the twelfths rule, funding only direct subsidies for farmers, common foreign and security policy, humanitarian aid and civil protection, but no new projects except legacy ones from 2014-2020. In this scenario, Poland and Hungary, large net beneficiaries of EU funds, could get 50-75% less money in 2021 even for already existing projects.

Det var den här juridiska lektionen som verkar ha fått vice premiärminister Jaroslaw Gowin att inse vilken reaktion det skulle kunna få bland de polska väljarna. Stödet för EU-medlemskapet är mycket stort bland de polska väljarna.

Gowin tyckte nu att det räckte med ett uttalande från övriga EU-ledare att rättsstatsreglerna i långtidsbudgeten inte skulle kopplas samman med andra rättstvister mellan EU och Polen.

Men det är möjligt att Gowins backning kom för tidigt. Vetohotet och de juridiska rapporterna handlar fortfarande om bluffstopp i det dramatiska förhandlingsspelet.

Ungerns Viktor Orban upprepade sitt vetohot efter uttalandena från den polske ministern.

Orban told public radio that an explanatory declaration attached to the regulations, which prompted a senior Polish government member to say Poland might accept the package, would be unacceptable to Budapest.

Viktor Orban är van att spela med EU-topparna, och har flera gånger tidigare visat hur han skickligt backar lite grann i sista stund för att ändå ha fria händer på hemmaplan.

Nu har Angela Merkel fått uppbackning av EU:s jurister. De närmaste dagarna fram till toppmötet 10-11 december får visa om Viktor Orban kommer undan än en gång.