EU:s krav på lösning för Nordirland förvärrar Brexitkrisen för Theresa May

Det borde ha varit en trist formalitet, den juridiska texten om Storbritannien EU-utträde, efter den politiska uppgörelsen i december. Men i den Brexit-cirkus som råder fungerar EU-kommissionens lagtext som tändvätska som trappar upp konflikten till krigsnivåer.

”Försök inte bryta isär Storbritannien varnar Theresa May”, enligt The Times. Det är den desperata reaktionen från en splittrad brittisk minoritetsregering, när den nu sätts under press och inte har någon egen lösning på hur åtagandena för Nordirland ska uppfyllas.

– Den här föreslagna lagtexten på 168 paragrafer innehåller inga överraskningar för vår brittiska motpart, sade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Den innehåller det vi kom överens om i december plus förslag på de områden som ännu inte är färdigförhandlade.

Det var en uppgörelse som åstadkoms först efter att premiärminister Theresa May lyckats undvika en regeringskris. Men redan då stod det klart att Nordirlandgränsen var en en tickande bomb i de fortsatta förhandlingarna.

Den brittiska regeringen skrev under paragraferna 49 och 50 där det utlovas att det inte ska införas några återupprättade gränskontroller mellan EU-landet Irland och Nordirland efter Brexit, trots att Storbritannien ska lämna både EU:s inre marknad och tullunion. I paragraf 49 sägs att om det inte går att hitta någon lösning kommer Storbritannien att upprätthålla EU:s regler för inre marknaden och tullunionen.

”In the absence of agreed solutions, the United Kingdom will maintain full alignment with those rules of the Internal Market and the Customs Union which, now or in the future, support North-South cooperation, the all island economy and the protection of the 1998 Agreement.”

Det är när detta nu skrivs in i en lagtext, samtidigt som den brittiska regeringen hotas av ett nederlag i parlamentet om sin oklara Brexitlinje, som EU-kommissionen anklagas för att ifrågasätta den brittiska unionens existens för dessa rader:

“The territory of Northern Ireland, excluding the territorial waters of the United Kingdom (the “territory of Northern Ireland”), shall be considered to be part of the customs territory of the Union [EU].”

Michel Barnier upprepade många gånger under pressträffen som svar på brittiska journalisters frågor att det är Storbritannien som begärt att få lämna EU och att det är en brittiska regeringen som samtidigt lovat att det inte ska leda till några nya gränshinder mellan Irland och Nordirland.

– Det handlar inte bara om gränskontroller för tullregler.Vi kan inte ha skilda regler för djurhälsa och livsmedelsregler på en ö, exemplifierade den tidigare franske jordbruksministern Barnier.

Men Michel Barnier påminde samtidigt om att det bara är 13 månader kvar till EU-trädet i mars nästa år, och att förutom utträdesavtalet återstår att komma överens om ett avtal om övergångsperiod och ett om det framtida samarbetet. Avtalen bör dessutom vara klara redan i höst för att hinna ratificeras av samtliga medlemsländers och EU:s parlament

– Om den brittiska regeringen kommer med en bättre lösning kommer vi att stryka paragrafen, sade Barnier och sade att det bara var en ”back stop clause”.

Utrikesminister Boris Johnson hävdar att gränsfrågan på Irland är en bagatellfråga, inte svårare att lösa än att ta ut trängselavgifter i Storlondon där han var borgmästare tidigare. Men hans olika medieutspel gjorde bara att avsaknaden av lösningar är total på den brittiska sidan.

Krisläget för Theresa May har förvärrats sedan Labourledaren Jeremy Corbyn ändrat partiets Brexitlinje och nu förordar att Storbritannien ska ha en tullunion med EU. Det utnyttjar även EU-sidan.

Barnier underströk att han enbart förhandlar med brittiska regeringen och inte vill kommentera Labours ändr linje. Men tillade han…

– En tullunion mellan EU och UK skulle göra det lättare att lösa en stor del av problemen för Nordirland.

EU-sidan kräver en uppgörelse om utträdesvillkoren för att gå med på Storbritanniens begäran om en övergångsperiod med fortsatt tillträde till inre marknaden. Och bland utträdesvillkoren ingår att UK måste gå med på att EU-domstolen ska ha rätt att pröva alla tvister om utträdesavtalet, något som den brittiska regeringen sagt nej till.

UK och EU är också oense om väsentliga delar av avtalet om en övergångsperiod. Michel Barnier sade att EU inte kan acceptera att brittiska regeringen inte är beredd att ge de EU-medborgare som anländer till Storbritannien under perioden 30 mars 2019 – 31 december 2020 samma medborgerliga skydd som de som anlänt tidigare.

EU-ordföranden Donald Tusk lär framföra samma tuffa budskap när han träffar Theresa May på torsdagen, inför hennes Brexittal på fredag. Och Barnier ska träffa de politiska ledarna på Nordirland för att diskutera gränsproblemen.

Brexitminister David Davis, som inte visat sig i Bryssel hittills i år, får sedan försöka få ihop det till en trovärdig kompromisslinje när förhandlingarna drar igång på allvar nästa vecka.