EU:s nya flyktingpolitik: Dra upp vindbryggan – skicka miljarder till Uzbekistan

Det är lätt att dra slutsatsen att samtliga EU-regeringar är skräckslagna för att förlora röster till Sverigedemokraterna eller andra främlingsfientliga partier efter tisdagens flyktingministermöte. Ministrarna liknar i sitt enhälliga beslut flyktingar vid kriminella – ”illegal migrants” – och lovar att göra allt för att hindra alla afghanska flyktingar från att komma till Europa. I stället lovar de miljarder i stöd till Uzbekistan, Tadjikstan och Pakistan för att slippa ta ansvar.

Rader av beslut har fattats de senaste åren för att successivt göra det allt svårare för migranter att ta sig till Europa. Taggtrådsstängsel längs gränserna, upprustning av gränsskyddsmyndigheten Frontex, miljarder till Turkiet. Men det senaste gemensamma uttalandet från EU:s ministermöte är ändå en så dramatisk upptrappning att det kan betecknas som att EU nått en ny nivå i ambitionen att stänga gränserna och dra upp vindbryggan för ”Fort Europa”.

Det är inte kriminellt att fly från hot och förtryck för att söka skydd i andra länder, men EU-ländernas regeringar stämplar nu alla migranter som ”illegala”. Enligt medierapporteringen från Bryssel har EU-kommissionen under förhandlingarna inför tisdagens ministermöte försökt stoppa benämningen och föreslagit ”irreguljär migration” i stället. Men det accepterades inte av ministrar som vill demonstrera sitt avståndstagande mot migranter på ett extra tydligt sätt.

EU-ministrarna lovar nu sina väljare att stoppa ”illegal migration”:

EU and its Member States stand determined to act jointly to prevent the recurrence of uncontrolled large-scale illegal migration movements faced in the past, by preparing a coordinated and orderly response. Incentives to illegal migration should be avoided.”

EU-ministrarna lovar också trappa upp bevakningen vid gränserna för att stoppa migranter:

EU and its Member States, with the support of Frontex, remain determined to effectively protect the EU external borders and prevent unauthorized entries, and assist the most affected Member States. Appropriate security checks should be carried out, including through the full use of relevant EU databases, as well as registration in Eurodac.”

En massflykt från Afghanistan hotar efter att västländernas militära styrkor övergett landet efter 20 år. EU har lagstiftning hur man ska agera vid en massflyktssituation. Det kallas direktivet om tillfälligt skydd vid massflykt, och antogs 2001 när Sverige var EU-ordförande.

Enligt det ska EU:s medlemsländer i en sådan situation fördela flyktingarna mellan sig och garantera flyktingarnas status. Gun-Britt Andersson som var statssekreterare i regeringen och förhandlade fram direktivet påminde om det i samband med massflykten från inbördeskriget i Syrien.

Direktivet borde tillämpas nu”, skrev Gun-Britt Andersson då. Och inför EU-ministermötet i tisdags kom samma uppmaning från Amnesty.

”Amnesty International calls on the European Commission to take the following urgent actions: Present a proposal to the Council for the activation of the Temporary Protection Directive with respect to groups of Afghans at risk, with a view to facilitating their safe and orderly arrival and protection in Europe in compliance with measures to ensure solidarity among EU countries.”

Men EU-ländernas regeringar, med Österrike, Grekland och Danmark i spetsen, har i stället drivit på för att stoppa alla afghanska flyktingar redan i grannländerna. Inför EU-ministermötet höll de ett möte med Uzbekistan, Tadjikstan och Turkmenistan för att få dem att ta hand om afghanska flyktingar och se till att de inte söker sig vidare mot Europa.

EU-ministermötet anslöt sig också till den linjen och utlovar ”utökat stöd” till afghanska grannländer som tar hand om flyktingar. Ingen summa nämns i EU-uttalandet, men diplomater talar löften på 600 miljoner till 1 miljarder euro.

European Commission vice-president Margaritis Schinas told the Financial Times. “I don’t think money will be the problem.”

Den ende som verkar ha försökt bromsa upptrappningen i att stänga EU:s gränser mot flyktingar var Luxemburgs socialdemokratiske utrikesminister Jean Asselborn. Han hotade lägga in veto mot EU-uttalandet, enligt Euractiv, mot löfte om att EU-migrationskommissionären Ylva Johansson ska sammankalla en konferens om frivilligt mottagande av afghanska flyktingar. I EU-uttalandet finns också en pliktskyldig formulering om att EU ska följa internationella lagar om migration.

Ett tecken på hur långt Sverige har förflyttat sig i migrationspolitiken sedan 2001 är migrationsminister Morgan Johansson vid EU-mötet deklarerade att Sverige inte ens är redo att ta emot några kvotflyktingar från Afghanistan.

Efter att EU-ländernas regeringar har varit med om att överge den afghanska befolkningen och tillåtit talibanerna att återta makten är regeringarnas huvudbudskap att försäkra sina väljare om att det som händer inte är något hot dem.

Vi ska göra vårt yttersta för att det som händer i Afghanistan inte leder till nya säkerhetshot för EU-medborgare.

”EU and its Member States will do their utmost to ensure that the situation in Afghanistan does not lead to new security threats for EU citizens.”