EU:s nya flyktingregler – inklusive ”distributionsnyckel”

EU:s flyktingpolitik har havererat och kommissionen har fått i uppdrag av stats- och regeringscheferna att lägga fram en förändring av de så kallade Dublinreglerna. Men det ser ut att bli ett förslag som går helt på tvärs mot Ungerns Viktor Orban och flera andra premiärministrar.

EU:s flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos avslöjade att kommissionen i mars kommer att föreslå en ”distributionsnyckel”, där asylsökande ska fördelas mellan medlemsländerna, vid en hearing i EU-parlamentet på torsdagen:

Enligt de nuvarande Dublinreglerna ska, med vissa undantag, det medlemsland där en flykting söker asyl ta ansvaret för hela EU, när det gäller prövning av asylskälen och att ge asyl eller återförvisa den asylsökande. Men det har framför allt de sydeuropeiska länderna struntat i när flyktingströmmarna växt till först Italien och sedan till Grekland. Och andra medlemsländer har sedan svarat med att sätta upp taggtråd eller infört ID-kontroller för att stoppa flyktingarna.

EU-kommissionen lyckades i höstas få igenom ett beslut efter en majoritetsomröstning på ett EU-ministermöte om en fördelning av 160 000 flyktingar mellan medlemsländerna. Men det har blivit ett misslyckande, där färre än 300 asylsökande sänts vidare från Italien och Grekland.

När kommissionen nu utarbetar ett förslag till helt nya Dublinregler återkommer ändå förslaget om omfördelning. Men tvångskvoteringen verkar man ha gett upp.

Avramopoulos talade om att de nya Dublinreglerna ska bygga på ”solidaritet mellan medlemsländerna” inte bara vara ”en mekanism för att fördela ansvar”.

I stället talade han om ett system där flyktingar tas emot på EU-finansierade ”hot spots” i ankomstländerna Grekland och Italien för en prövning av asylskälen, och att det upprättas en distributionsnyckel där asylsökande ”kvasi-automatiskt” tilldelas ett medlemsland:

”a distribution key system under which applicants would be quasi-automatically allocated to a member state”.

EU:s flyktingkommissionär Avramopoulos gav inget rakt besked om ”kvasi-automatiskt” innebär en tvingande eller frivillig fördelning mellan medlemsländerna. Men för att dessa nya Dublinregler ska kunna fungera krävs att en omfördelning från Grekland och Italien kommer igång. Mer än 800 000 flyktingar anlände till Grekland i fjol, och flyktingströmmen fortsätter även i januari. Om dessa ska stoppas och deras asylskäl prövas i Grekland måste det också finnas en EU-uppgörelse om vad som ska hända sedan.

EU-beslutet om de nya Dublinreglerna kan fattas med majoritetsbeslut, även om till exempel Ungerns regering säger nej. Men efter misslyckandet att driva igenom omfördelningen av de 160 000 flyktingarna kommer EU-ministrarna troligen att sträva efter någon form av kompromiss den här gången.

Avramopoulos talade också att kommissionen kommer med förslag om hur återsändandet av asylsökande som fått nej ska snabbas på, samtidigt med nya regler för legal migration.

EU:s stora hopp står dock till att Turkiet snabbt ska stoppa flyktingvågen över Medelhavet. Men uppgörelsen med Turkiet har hängt upp sig på att Italien ännu inte gett klartecken för att betala sin del av de utlovade 3 miljarderna euro i flyktingbistånd. Den italienska regeringen försöker få övriga euroländers regeringar att tillåta den att ha ett högre budgetunderskott: EU-Turkey migrant plan blocked by Italy.