EU redo kompromissa för ett Brexitavtal – men Boris Johnson måste backa mest

De senaste dagarnas ”politiska teater” för hemmapubliken är över och realförhandlingarna om ett avtal mellan EU och Storbritannien kan återupptas. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier har visat korten för vilka kompromisser han kan erbjuda.

Första akten i teaterföreställningen var EU-toppmötet i torsdags kväll, som skärpte skrivningarna i ett uttalande och deklarerade att UK måste göra en rad eftergifter för att det ska bli något avtal.

Boris Johnson svarade med tolka uttalandet som att EU ”avbrutit” förhandlingarna och att Michel Barnier kunde inställa sin planerade resa till London.

Det är helt normalt att förhandlare blåser upp sig inför slutförhandlingar, kanske i hopp om att försöka skrämma motsidan, men främst för att visa de egna att man kommer att kämpa hårt inne i förhandlingsrummet.

Men med tanke på den brittiska regeringens kris i hanteringen av coronakrisen, och den hårda press Boris Johnson är utsatt för från brexitörerna i Toryhögern var EU-ledarnas ultimativa uttalande på toppmötet som att sparka på en liggande.

Tysklands Angela Merkel insåg det redan dagen efter och uttalade att det kommer att krävas ”kompromisser” av båda sidor för att nå ett avtal. Men det räckte inte.

Michel Barnier har sedan dess talat i telefon med UK:s chefsförhandlare David Frost och skickat ut meddelanden på Twitter för att mildra EU-ledarnas uttalande.

Först efter Barniers tal i EU-parlamentet på onsdagen var UK-regeringen beredd att avsluta den ”politiska teaterföreställningen”, som BBC:s Katya Adler utnämnt det till.

Michel Barniers tal bekräftade också den kompromissvilja som EU-sidan öppnat för de senaste månaderna, och beredskapen att skriva in formuleringar i ett avtal som Boris Johnson kan visa upp för sina väljare om att Storbritannien nu ”åter blir en suverän stat” även om man ingår ett avtal i enlighet med EU:s principer.

”Ces principes sont naturellement compatibles avec le respect de la souveraineté britannique, qui est une préoccupation légitime du gouvernement de Boris Johnson.”

I de återstående tvistefrågorna i handelsförhandlingarna berömde Michel Barnier nu den brittiska regeringen för att den arbetar fram ett system för kontroll av statliga stöd och en tvistelösningsmekanism. EU-sidan har släppt de ursprungliga förslagen om att tvistfrågor mellan EU och UK skulle avgöras i EU-domstolen.

”Nous avons noté avec intérêt, dans les derniers jours, que les Britanniques sont prêts à travailler sur :des principes fondamentaux pour un régime de contrôle des aides d’état spécifique dans le futur accord”.

I fiskeförhandlingarna upprepar Michel Barnier inte kraven från Frankrike och andra fiskenationer om bibehållna kvoter i brittiska vatten. Han talar i stället om en ”rättvis lösning för fiskare på båda sidor” och ett långsiktigt stabilt avtal, inte ettårig kvotfördelning.

”Il n’y aura pas d’accord économique sans une solution durable, juste et équitable pour les pêcheurs des deux côtés.”

På onsdagskvällen kom så det officiella beskedet att förhandlingarna återupptas, och med en plan som tyder på att det nu blir realförhandlingar.

”The parties have agreed to intensify negotiations. Talks will take place across all negotiating tables concurrently. Negotiations will take place daily including weekends, unless both sides agree otherwise.”

Men även om det skrivs in i ett Brexitavtal att Storbritannien nu är en ”suverän stat” kommer Boris Johnson ändå att tvingas till åtaganden om att inte bryta mot EU-regler för att få ett handelsavtal med Noll tullar och Noll avgifter. EU kräver rätten att införa strafftullar direkt om brittisk export kan tolkas som dumpning på EU-marknaden.

Brittiska näringslivet kräver att UK-regeringen ska gå med på dessa villkor som EU ställer på alla länder som vill exportera till EU:s inre marknad. Men Boris Johnson kommer att ha stora problem att försvara detta inför den Toryhöger som bar fram honom till premiärministerposten på löftet om att bryta med alla EU:s regelverk.

Även om Brexitförhandlingarna nu återupptas kan ingen med säkerhet veta om det blir något avtal. Boris Johnson oberäkneliga agerande ända sedan han bestämde sig för Brexitsidan inför folkomröstningen 2016 visar hur osäkert det är. Då skrev han två texter – en för fortsatt EU-medlemskap, en emot. Efter en natts funderande skickade han artikeln för Brexit till Daily Telegraph.

Därför kan ingen med säkerhet veta om Boris Johnson nu till slut väljer ”Deal” eller ”No Deal”.