Fakta om Camerons kamp mot väderkvarnar. 0,26% av barnbidragen till andra EU-länder

EU:s näst största medlemsland ska ha folkomröstning om Ja eller Nej till Brexit. Landets premiärminister kräver att få stoppa utbetalningrna av barnbidrag till utländska arbetare som ett villkor för att uppmana till Ja-röst. Fakta visar nu att det handlar om 0,26 procent av barnbidragen.

David Cameron bedriver en kamp mot väderkvarnar för att vinna symboliska segrar att visa upp efter att hans parti och medier lurat väljare att utländska arbetare snyltar på brittiska välfärden.

Det är tankesmedjan Bruegel som tagit fram fakta från brittiska data som visar vad debatten om att inskränka utländska arbetares sociala rättigheter i Storbritannien egentligen handlar om: Child benefits for EU migrants in the UK

I den brittiska debatten har utlänningar från andra EU-länder anklagats för ”social turism”, att de kommer för att snylta på välfärdssystemet. I Sverige varnade den dåvarande statsministern Göran Persson på samma sätt när östländerna skulle bli EU-medlemmar. S-regeringen blev stoppad efter protester från i första hand Centern, och undersökningar har visat att påståendet var helt felaktigt. Men i Storbritannien har ingen lyckats stoppa anklagelserna, och det är en av orsakerna till att David Cameron pressades till löftet om folkomröstning.

De officiella siffror som den Belgienbaserade tankesmedjan nu tagit fram är hämtade från statistik i brittiska parlamentet, och borde ha varit lätt tillgängliga för brittiska medier och partier som vill ha en debatt om verkliga problem.

Fakta är att endast 0,26 procent av samtliga utbetalningar av barnbidrag skickades till andra EU-länder i december 2013, som är den senast tillgängliga statistiken. Två tredjedelar gick till Polen, följt av Irland och Litauen. 49 barn i Sverige fick barnbidrag från Storbritannien.

På EU-toppmötet torsdag-fredag, som ska nå fram till en uppgörelse om vilka undantag från EU:s regelverk som Storbritannien ska få för att övertyga brittiska väljare om att rösta ja till fortsatt medlemskap är frågan om begränsningar, indexering, av dessa barnbidrag en av de återstående knäckfrågorna, enligt EU-diplomater.

Några EU-diplomater kallar toppmötet för en ”teaterföreställning”, där David Cameron fredag förmiddag-lunch ska kunna kliva ut och visa upp sina segrar, varav en ska vara att 0,26 procent av barnbidragen ska indexeras. Men det är nog inte riktigt så han kommer att formulera resultatet av striden mot väderkvarnarna.