Finlands moderatledare tuffare än Kristersson mot extremhögern

Regeringsförhandlingarna i Finland efter valet inleddes traditionellt med att största partiets ledare ställer frågor/krav till övriga partier för att de ska få vara med.

De 24 frågorna visar att Samlingspartiet Petteri Orpo kräver stora eftergifter av Sannfinländarna för regeringssamarbete till skillnad från Ulf Kristerssons Tidöavtal med Sverigedemokraterna.

Moderaternas systerparti Samlingspartiet och högerextrema Sannfinländarna blev största och näst största parti i riksdagsvalet den 2 april, och de flesta politiska bedömare räknar med att de ska formera en regeringskoalition med ett par småpartier för att få ihop en riksdagsmajoritet. Stödet för Sannfinländarna växte under valspurten på Samlingspartiets bekostnad.

Men Petteri Orpos frågebatteri visar att Samlingspartiet kräver att Sannfinländarna överger flera av sina centrala vallöften för att få ingå i regeringen. Till skillnad från de svenska regeringsförhandlingarna där Sverigedemokraterna genom det 63-sidiga Tidöavtalet fick igenom de flesta av sina vallöften.

+ Sannfinländarnas partiledare Riika Purra säger som enda parti stenhårt nej till ökad arbetskraftsinvandring, utöver en kraftigt skärpt migrationspolitik med stopp för kvotflyktingar och förbud för huvudduk. Petteri Orpos frågor visar att han kräver att den nya regeringen ska säga ja till mer utländsk arbetskraft:

”5. Hur skulle ni åtgärda den omfattande bristen på arbetskraft i Finland? På vilka sätt skulle ni öka den internationella rekryteringen för att trygga tillgången på arbetskraft?”

+ Sannfinländarna har också profilerat sig på kulturkrig mot klimatpolitiken. Partiet har ställt sig utanför riksdagsuppgörelserna om ambitiösa klimatmål. ”Det skulle leda till självmord”, var Riika Purras kommentar. Samlingspartiets Petteri Orpo avvisade i valrörelsen Sannfinnarnas krav på att skjuta upp klimatmålen. I sina frågor inför förhandlingarna kräver han stöd för fortsatta klimatsatsningar:

16. Vilka är enligt er de viktigaste metoderna för att minska utsläppen? På vilka sätt är ni beredda att befrämja Finlands klimatneutralitetsmål och en ökning av de finländska företagens miljövänliga export? Är ni beredda att skapa förutsättningar för nya investeringar i kärnkraft och för småskalig kärnkraft?

17. Hur skulle ni bekämpa förlusten av biologisk mångfald och stärka den biologiska mångfalden?

Petteri Orpo har också fått draghjälp av president Sauli Niinistö, fd ordförande för Samlingspartiet, som i sitt tal vid riksdagsens öppnande lyfte fram riksdagsledamöternas ansvar för klimatet, utarmningen av naturen och hållbarheten i ekonomi inför kommande generationer.

+ Sannfinländarnas Riika Purra deklarerade också i valrörelsen att partiets långsiktiga mål fortsatt är att Finland ska lämna EU. Petteri Orpo vill tvärtom att de partier som vill ingå i regeringen ska ”förbinda sig” för EU-medlemskapet och ge besked om hur Finland ska få ”inflytande i EU”:

18. Förbinder ni er till Finlands medlemskap i Europeiska unionen och försvarsalliansen Nato? Förbinder ni er till att föra en initiativrik och konstruktiv EU-politik som en del av eventuellt regeringsansvar? Vilka är enligt er Finlands viktigaste mål för inflytande i EU under valperioden?

Ytterligare ett problem för Sannfinländarnas regeringsmedverkan är att Svenska folkpartiet troligen behövs för att få till stånd en majoritetsregering. Sannfinländarna vill ”skrota den nuvarande nationalspråksstrategin” och slopa ”tvångssvenskan” i skolundervisningen. Medan Svenska folkpartiets ledare Anna-Maja Henriksson i valrörelsen lovade att inte sätta sig i en regering som ”för sannfinländsk politik”.

Om Sannfinländarnas förhandlare inte är beredda att överge alla sina centrala vallöften står Petteri Orpos förhoppning till att socialdemokratiska SDP är mer kompromissvilligt.

Den stora konfliktfrågan från valrörelsen där handlar om Samlingspartiets huvudkrav att nästa regering måste genomföra drastiska nedskärningar för att minska den offentliga skuldsättningen. Finansdepartementets tjänstemän anser att underskotten måste minskas med 6 miljarder euro den kommande mandatperioden och ytterligare tre nästa. Petteri Orpo kräver nu besked av de övriga partierna om de ställer upp på den nedskärningsplanen, samtidigt som inkomstskatterna sänks:

2. Instämmer ni i den lägesbild av Finlands ekonomiska situation och behovet av att anpassa de offentliga finanserna som lades fram i Finansministeriets tjänstemannainlägg den 8 december 2022? Förbinder ni er till omfattningen av balanseringen av de offentliga finanserna under den kommande valperioden som Finansministeriet lade fram som ett tjänsteuppdrag? På vilka sätt är ni beredda att balansera de offentliga finanserna?

Socialdemokraternas avgående partiledare och statsminister Sanna Marin avvisade Samlingspartiets nedskärningsiver i valrörelsen. Socialdemokraterna anser att det räcker med 3 miljarder euro den kommande mandatperioden, men vill samtidigt höja skatterna för kapitalinkomster. Sannfinnarna vill inte heller gå så långt i nedskärningar som Samlingspartiet, utan anser att det räcker med 3-4 miljarder, och vill inte ha lika stora skattesänkningar som Petteri Orpo.

Socialdemokratiska politiker ligger lågt inför regeringsförhandlingarna och säger att de räknar med att Sannfinländarna kommer att vika sig för alla krav från Petteri Orpo för att få ingå i hans regering. Men ledande företrädare öppnar ändå för ”ett blårött alternativ”.

Gruppordförande Antti Lindtman (SDP) konstaterar att det alltjämt finns två alternativ på bordet för Orpo.

Orpo har också lagt in ett antal frågor till partierna för att signalera att den nya regeringen inte bara ska ägna sig åt nedskärningar utan även ska värna välfärden. De kan tolkas som inviter till Socialdemokraterna:

6. Vilka är era viktigaste metoder för att avveckla vårdköerna inom social- och hälsovårdstjänsterna? Vilka är era viktigaste metoder för att åtgärda bristen på vårdare?

7. Vilka åtgärder skulle ni vidta för att lösa krisen inom äldreomsorgen och trygga värdig omsorg för alla äldre?

8. Hur skulle ni stärka barns, ungas och familjers välfärd? Hur skulle ni bekämpa marginalisering av unga?

9. Hur skulle ni bättre beakta pensionärerna som en aktiv resurs i samhällsbygget?

Petteri Orpo har begärt att övriga partier ska komma in med svar på hans frågor till tisdag nästa vecka.