Nu börjar det – fransk-tysk plan för eurofördjupning

Fransk-tyskt eurotoppmöte i april, fransk-tyska förmöten inför euro- och EU-finansministrarnas möten – den fransk-tyska ”motorn” i EU rullar igång igen.

Det var budskapet efter det första mötet mellan Tysklands nye finansminister Olaf Scholz med Frankrikes Bruno Le Maire på fredagen. Och några timmar senare befästes planen när den omvalda Angela Merkel mötte Emmanuel Macron i Paris.

– Vi är överens om att arbeta fram en plan för hur eurozonen ska omvandlas fram till EU-toppmötet i juni, sade Le Maire på presskonferensen på fredagen.

– Tyskland och Frankrike tar sitt ansvar att fungera som motorn i EU. Ingen annan kan inta den rollen.

”It´s the beginning of a beatiful friendship.”

Den långdragna processen att få fram en ny regering i Tyskland efter valet i höstas har gjort att president Emmanuel Macrons förhoppning om att driva igenom en långtgående fördjupning av eurosamarbetet har försenats. Många bedömare menar också att det svaga valresultatet för de tyska regeringspartierna också gör dem mer ovilliga att gå Macron till mötes.

Olaf Scholz var också vag i sina svar om eurosamarbetet. Men på en direkt fråga om han vill ha en fördjupning av eurosamarbetet var hans entydiga svar:

– Ja!

De tyska och franska regeringarna har enats om en arbetsplan, som utöver förhandlingar på tjänstemannanivå, innebär att de ska hålla förmöten på egen hand inför de månatliga mötena på EU-nivå med euroländernas och EU-ländernas finansministrar. Regeringarna ska dessutom hålla ett ekonomiskt toppmöte i Berlin i april, som ska leda fram till en gemensam plan för hur eurosamarbetet ska utvecklas att lägga fram till EU-toppmötet i juni.

Bruno Le Maire försäkrade att det är öppet för andra euroländer att komma med förslag till det fransk-tyska arbetet. Samtidigt som han starkt signalerade vilka som nu tagit ledningen:

– Det är vårt ansvar att skapa ny energi i EU:s ekonomiska samarbete, för att kunna försvara Europas intressen mot finanskriser, skapa stabilitet och tillväxt. Vi kommer att bedriva det arbetet med stor glöd.

Le Maire pekade på hur euron föddes ur en ekonomisk kris, och har genomgått en andra djup kris de senaste tio åren. Nu vill den fransk-tyska motorn visa att det går att stärka eurozonen under en period av ekonomisk stabilitet.

De franska och tyska regeringarna är överens om att driva på för att EU ska besluta om en gemensam beskattning av de stora IT-jättarna som Google och Facebook, enligt Le Maire. EU-kommissionen förbereder enligt uppgift ett sådant lagförslag, på 3 procent i skatt på företagens omsättning.

Frankrike och Tyskland har också satt upp som mål att deras beskattning av bolag ska närma sig varandra.

Den socialdemokratiske finansministern Olaf Scholz, som den här veckan formellt tagit över det departement som under många år styrts av Wolfgang Schäuble, har en stor mantel att försöka fylla. Schäuble har även dominerat, och dompterat över, EU:s ekonomiska politik under den långa finanskrisen och drivit igenom hårdhänta åtstramningsplaner för euroländer i kris.

I den nya regeringsplanen utlovas en ny EU-politik med fördjupat samarbete på en rad områden i samarbete med Emmanuel Macron, vars EU-visioner står i strid med mycket av den ekonomiska linje som drivits av Wolfgang Schäuble.

Den holländska regeringen försöker organisera motståndet mot Macrons fransk-tyska planer, och har även tagit in icke-euroländer som Sverige och Danmark i sin nejsägar-allians. Enligt Wall Street Journal har en av Angela Merkels närmaste förtrogna, den nyblivne ekonomiministern Peter Altmaier, deltagit på den holländska nejsägar-alliansens möten och understött premärminister Mark Ruttes invändningar mot president Macrons planer.

Finansminister Olaf Scholz svarade undvikande på frågan om han stödjer den holländska alliansen eller Macron.

– Jag vill inte ha en diskussion om olika läger. Jag välkomnar de förslag om fördjupad eurointegration som lagts fram. Jag vill ha en bra integration, och då tror jag alla kommer att ansluta sig, svarade Scholz.

Det ser inte ut att bli Olaf Scholz som blir ledande i den fransk-tyska alliansens förhandlingar om en plan för eurosamarbetet. Många av företrädaren Wolfgang Schäubles tjänstemän sitter också kvar på höga poster i finansdepartementet.

Det är snarare Angela Merkel som kommer att styra den tyska regeringens agerande. Hon har flera gånger ställt upp tillsammans med Emmanuel Macron och signalerat att hon vill satsa sin troligen sista mandatperiod som förbundskansler på att försöka få igång den tysk-franska motorn för att se till att EU börjar visa sina medborgare att det finns ett positivt alternativ till framväxten av auktoritära regimer, den utbredda pessimismen om framtiden, hotande handelskrig och finanskriser.

Merkel har tidigare visat att hon är beredd att sträcka sig långt för att få igång den fransk-tyska motorn, som med Macrons företrädare Nicolas Sarkozy och Francois Hollande. De visade sig dock oförmögna att genomföra de reformer de utlovat på hemmaplan, och blev därför snabbt icke trovärdiga som deltagare i ett EU-tandempar.

Nu är president Macron i full färd med omfattande reformplaner i Frankrike. Det ökar pressen på Angela Merkel att leva upp till sin del av det historiska tysk-franska avtalet om att leda Europa.

President Macron pekade vid mötet med Merkel på framgångarna för främlingsfientliga partier i valet i Italien. Det riskerar att göra det ännu svårare att få fram beslut om eurosamarbetet och migrationspolitiken. Men Macron tog det som ytterligare argument för att EU och den tysk-franska motorn måste gå in med ökad energi för att höja ambitionsnivån för EU-samarbetet –  när det gäller eurosamarbetet, migrations-, försvars-, kultur- och utbildningspolitiken:

”Il est indispensable que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C’est cela notre tache d’ici au mois de juin sur l’union économique et monétaire, sur la politique migratoire, la politique de défense, la culture, sur la politique éducative. Nous proposerons une feuille et nous y mettrons l’énergie requise”, a-t-il ajouté.

Och Merkel försäkrade att även om Tyskland och Frankrike inte är överens om allt i dag ska man nu ”hitta en gemensam väg”:

”Wir wollen jetzt gemeinsame Wege finden. Das ist in der Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich immer dann von Erfolg gekrönt gewesen, wenn man auch ehrlich und hart arbeitet.”