Gärna fri handel men helst inte med stål

Vi är för frihandel men inte om Kina tillverkar stål billigare än oss.
Så säger EU och så säger svenskarna i stålindustrin.

EU-kommissionen överväger just nu om det är dags att bevilja Kina status av en marknadsekonomi.
Så knepig är frågan att efter en intern debatt mellan kommissionärerna, beslöt man att först fråga allmänheten i en öppen konsultationsrunda.
Har du en åsikt?
Hjälp EU finna svaret här!

Kinas ledning anser själv att landet uppfyller alla villor och att den nya statusen för övrigt borde tilldelas dem automatiskt efter 15 års medlemskap i Världshandelsorganisationen.
I Europa är det mer än andra, för tillfället, stålindustrin som inte vill att Kina kallas marknadsekonomi.
Om statusen ändras blir det svårare att utdöma antidumpingstraff mot Kina.

Det råder en stor överkapacitet av stål på världsmarknaden.
Alla i väst anser att detta är kinesernas fel. De fortsätter att tillverka mängder av stål fast konsumtionen i Kina har sjunkit.
Överskottet konkurrerar ut ståljobb i Europa och i USA.

Som sagt, frihandel är vi för men inte när andra säljer mycket och billigt hos oss.
EU har för tillfället ett rekord i antal anti-dumpingtullar för stål: 37 stycken. Mot Kina.
Nio ytterligare produkter utreds, i fredags lanserade man tre utredningar till.

Svenskar brukar normalt vara den part som tala för frihandel men i det här fallet handlar det om en av de stora svenska varorna: Stål.
Därför får anti-Kina-åtgärderna svenskt stöd.
Svenska fackrepresentanter deltar i ståldemonstrationer i Bryssel.
SSABs chef vädjar om skydd.

Slumpen har gjort att det för EU:s del är den svenska EU-kommissionären och frihandelsvännen Cecilia Malmström som blivit den som faktiskt slår till med anti-dumpingåtgärder.
Det ingår i jobbet.
Det blev också Malmström som fick skriva till Kina och uppmana landet att dra ner på stålproduktionen.
Och varna för straff om man inte gör det.

Det här handlar inte om frihandel, säger de svenska stålvännerna, det handlar om rättvisa.
En helt annan sak ju.