Geert Wilders störst bland unga väljare – ”It’s the economy stupid”

Finanshajarna har redan lugnat sig, och på kvällen den 15 mars kommer troligen även världspressen snabbt att sluta rapportera om Holland. Geert Wilders blev inte valets segrare och extremhögern fick inte det befarade genombrottet i europeisk politik.

Men att extremhögerns Geert Wilders’ PVV är särklassigt största parti bland unga väljare i ett av Europas rikaste länder borde leda till djupare diskussioner om vad som har gått snett. Ett rakt svar är: ”It’s the economy stupid”.

Geert Wilders’ märkliga valtaktik att gömma sig för väljarna gav ingen bra utdelning. Hans parti har fortsatt att förlora väljare och ser inte längre ut att bli största parti i valet enligt de senaste opinonsmätningarna. Wilders’ PVV ligger på 15 procent medan premiärminister Mark Ruttes högerliberala VVD får 16 procent.

Men bland de yngsta väljarna, 18-25 år, är Geert Wilders favoritpolitikern. Nästan var tredje ung väljare, 30 procent, säger att de kommer att rösta på hans parti. Mark Ruttes parti, som kommer närmast, är bara hälften så stora.

Ungdomsarbetslösheten ligger bland de lägsta i Europa, men det är ändå de unga upp till 25 år som är de största förlorarna på den ekonomiska utvecklingen efter den stora finanskrisen 2008, enligt OECD:s siffror:

Since the onset of the crisis, young people (aged 18 to 25) suffered the most severe income losses, while elderly people (over 65) were largely shielded from the worse effects of the crisis. Significant income losses among the youth took place in Greece, Iceland and Ireland, with large declines also recorded in Spain, Estonia, Portugal, Hungary and the Netherlands.

Unga beräknas i dag ha en sämre ekonomisk situation än motsvarande grupp för tio år sedan.

Men den ekonomiska åtstramningspolitiken, som förts av regeringskoalitionen med Socialdemokraterna, PvdA, och högerliberala VVD sedan valet 2012, har lett till fortsatta försämringar för hushållens ekonomi, enligt OECD-statistiken. Det förklarar framför allt Socialdemokraternas ras i väljaropinionen.

Inget talar för att Geert Wilders’ parti kommer att ingå i någon regering efter valet nästa vecka eftersom samtliga större partier utfäst sig att inte samarbeta med PVV. Men för den regering som bildas räcker det inte att forma en ”cordon sanitaire” mot högerextremismen för att kunna undanröja fortsatta framgångar för Wilders. Det krävs också att den drar lärdom av den djupa misstro mot de etablerade partierna som den ekonomiska politik som förts efter finanskrisen åstadkommit främst bland unga väljare.

Och det är inte ett problem enbart för holländska politiker. I en lång rad länder ser unga i dag i efterdyningarna av finanskrisen att de riskerar att bli fattigare än sina föräldrar. Det stora EU-projektet som hade som mål att skapa ökat välstånd har misslyckats med sitt grundläggande uppdrag. Politikernas sätt att hantera krisen krattade i stället manegen för missnöjes- och antietablissemangspartier som erbjuder enkla svar och tydliga syndabockar för missnöjda väljare.

Det största nederlaget hittills är Brexitsegern i Storbritannien, där de sjunkande realinkomsterna och försämrade hushållsekonomin framgångsrikt skylldes på invandrarna och EU.

I Nederländerna har finansmarknaderna redan räknat in fortsatt politisk stabilitet, och marknadsräntorna är nere på samma rekordlåga nivåer som Tyskland, trots att valet är först om en vecka.

Geert Wilders omfamning av Donald Trump efter hans valseger i USA verkar ha gett en negativ opinionseffekt, i takt med skandalerna kring president Trump. Uppgifter om att han stöds av Ryssland och av amerikanska högeraktivister har inte gynnat honom.

Men med 28 partier i det holländska valet och många väljare som fortfarande inte har bestämt sig kan det ske stora omsvängningar efter de sista stora valdebatterna, där Wilders sagt att han ska delta.

Om Wilders’ PVV blir största parti är det han som får första möjligheten att bilda regering. Det kommer han inte att lyckas med, eftersom samtliga stora partier så hårt bundit sig vid att utestänga honom från politiskt inflytande. Men den framgången kommer ändå att ge Geert Wilders världsmediernas uppmärksamhet några veckor och stärka självförtroendet hos andra extremhögerpartier i Europa.

Oavsett det exakta valresultatet talar allt för att det kommer att bli mycket komplicerade regeringsförhandlingar, som av allt att döma kommer att ledas av den nuvarande regeringschefen Mark Rutte. Han måste få fyra eller fem partier att komma överens för att få ihop en majoritetsregering. Votewatch sammanställning visar att vilken politisk inriktning den regeringen kommer att ha till bland annat EU avgörs av vilka partier som kommer att ingå.

Mark Rutte och kristdemokratiska CDA:s Sybrand Buma har försökt locka till sig väljare från Geert Wilders, och Burna utlovade i söndagens tv-debatt en totalomläggning av migrationspolitiken om han vinner valet. Burna har också lovat riva upp EU:s samarbetsavtal med Ukraina. Medan socialliberala D66 och miljöpartiet GroenLinks profilerat sig för ett multikulturellt samhälle och stärkt EU-samarbete.

Erfarna holländska politiker förutspår redan nu att regeringsförhandlingarna kan slå det tidigare rekordet på 208 dagar.