Glyfosat har kört fast i EU-systemet

Så var vi där igen.
EU-regeringarna kan inte för sitt liv enas om hur de vill göra med ogräsmedlet Roundup.
Och EU-kommissionen vill inte ta på sig ansvar..

Ibland kör en fråga fast i EU – det går inte att åstadkomma en majoritet för men inte heller en majoritet emot.
Med GMO (genmodifierade grödor) körde frågan fast i ungefär 20 år.

EU-kommissionen föreslog ett godkännande i den kommitté av medlemsländernas företrädare som beslutar.
Kommittén blev varken enig om ja eller nej.
Kommissionen skickade upp frågan till EU-ländernas jordbruksministrar.
Samma sak där, ingen majoritet för och ingen emot.
Frågan skickades tillbaka till kommittén där det blev oavgjort igen.

Och så höll det på i ungefär 20 år  när amerikanska kemikoncernen Monsanto prövade att få sina produkter godkända i EU.

NU är bolaget Monsanto  på gång igen men den här gången med ogräsmedlet Roundup som alltså innehåller  ingrediensen glyfosat .
WHO har förklarat glyfosat för troligen cancerframkallande.
Europeiska Efsa anser att det troligen inte är cancerframkallande, i alla fall inte hormonstörande.

Monsanto har avslöjats mörka forskningsrapporter som går dem emot i USA.
Men de hävdar att det finns andra glömda forskningsrapporter som stödjer dem i Europa.

Vissa EU-länder fruktar produkten och vill förbjuda eller fasa ut.
Andra – påverkade av kemiindustrin eller jordbrukare – anser att EU bör tillåta det till det dyker upp ett mindre giftigt men lika starkt medel på marknaden.

På onsdagen la EU-kommissionen ett förslag till medlemsländernas experter i ansvarig kommitté:
10 års förlängning av tillståndet för glyfosat.
Men det gick inte att få ihop en majoritet för.

Glyfosat är en knepig fråga, som rentav splittrar den svenska regeringen.
Miljöpartiet vill förbjuda och sossarna vill tillåta.

Hur agerade Sverige i omröstningen?
Ja, miljöminister Karolina Skog lovade i oktober att rösta ja:
Fast sedan röstade den svenske kommittémedlemmen nej.

Knepigt, som sagt.

EU-kommissionen la snabbt ner mötets försök att rösta och ställde frågor istället till kommittén:
Vem kan ställa upp på sju år? Fem år? Tre år?
Inget tycktes skapa majoritet åt ena eller andra hållet.

Mötet avbröts därför och kommissionen ska nu tänka.
Egentligen finns det inte mycket att tänka över.

Enligt EUs beslutssystem ska kommissionen gå in och fatta beslut när det blir oavgjort mellan medlemsländerna i frågor som delegerats till kommitténivå.
Det kan förstås kännas obekvämt för en tjänstemannainstitution som EU-kommissionen att behöva beslut istället för folkvalda politikers representanter.

Men a) Juncker-kommissionen pratar vitt och brett om att de hellre vill vara en ”politisk” kommission.
och b) Beslutsreglerna ser faktiskt ut så.
Vilket för övrigt EU-domstolen slagit fast där EU-kommissionen fälldes för att inte ha gjort sitt jobb utan tillåtit GMO-frågan att valsa runt olöst i många år.

Hur GMO-nöten knäcktes?
På ett lite olyckligt sätt.

EU-kommissionen hittade på en alldeles ny variant där varje medlemsland får välja själv om de vill tillåta odling och/eller försäljning av GMO-grödor.
Det svindlande schemat för denna process kan beskådas här. 

Det låter för all del demokratiskt och trevligt men det blir naturligtvis en usel grund för en gemensam marknad utan gränskontroller.
Tänker EU-kommissionen landa där igen med glyfosat?

Vid årsskiftet löper nuvarande tillstånd för Roundup ut, så det gäller att tänka fort.