Har Magdalena Andersson missat att Stefan Löfven bytt EU-linje?

Nästa vecka blir Sverige av med sin EU-bästis när Storbritannien inte längre är medlem. Statsminister Stefan Löfven har dragit slutsatsen att det är dags att hitta nya vänner och har proklamerat en ny EU-positiv hållning.

Men finansminister Magdalena Andersson verkar inte ha uppfattat fotbytet. Hon fortsätter med den gamla linjen att idiotförklara EU-kommissionen och medlemsländer som lägger fram förslag om att stärka samarbetet.

Under Sveriges 25 år i EU har svenska ministrar oftast tagit på sig rollen som Bill o Bull och jamat med när Måns (brittiske ministern) försökt sabotera alla förslag om fördjupat samarbete.

Stefan Löfven beskrev den svenska hållningen lite mer diplomatiskt i den ”EU-deklaration” han inledde riksdagens debatt med den 13 november i fjol:

”Ibland har det också uppfattats som om Sverige tvekat för mycket inför EU-samarbetet. Det har inte alltid tjänat våra intressen.”

Men nu var det dags för en ny EU-linje, där Sverige ska sluta agera surpuppa och i stället ”delta fullt ut i EU-samarbetet”.

”Sveriges utgångspunkt ska vara att vi fullt ut deltar i EU-samarbetet och är aktiva i utformningen av alla dess delar på ett sätt som värnar svenska intressen… De andra länderna i EU ska veta att Sverige går att räkna med.”

Stefan Löfven talar om att Sverige nu ska skapa ”nya allianser” och att regeringen inser att det ”krävs kompromisser” i EU-samarbetet. Han understryker hur viktigt den här nya hållningen är:

”Därför att alternativet till samarbete är slutenhet och nationalism, något vi kan se den yttersta konsekvensen av på Europas krigskyrkogårdar.”

Löfven radar upp politikområden där regeringen nu vill vara med och ”stärka samarbetet” i EU – rättsstaten, klimatet, jobb, migration, säkerhet.

Den här EU-deklarationen från regeringen förpliktar och man skulle kunna tro att den skickats ut till alla departement. Men utskicket till finansen verkar ha kommit på avvägar.

Finansminister Magdalena Andersson fortsätter med den gamla linjen, där det gällde att låta likadant som Sverigedemokraterna när man pratade om EU.

När den nya EU-kommissionen lanserat sin ”Green Deal” med en storsatsning på klimatåtgärder avfärdas det av Magdalena Andersson som ”inte värt vatten”:

”EU har hittat på en formel för att fördela pengar som inte finns. Den fördelningen och de siffrorna är inte värda vatten.”

När Frankrike och andra EU-länder driver på för att få digitaljättar som Google och Facebook att betala skatt och vill införa ny lagstiftning förlöjligar Magdalena Andersson dem och säger att det beror på att de inte hänger med och inte är ”innovativa”:

”Många av de stora länderna, som kanske inte är de mest innovativa ekonomierna, driver den här frågan.”

Magdalena Anderssons båda uttalanden skulle säkerligen väcka gillande hos president Donald Trump, men det lär inte bidra till att nå Stefan Löfvens mål om att skapa ”nya allianser” i EU.

Det är inte heller uttalanden som motsvarar de svenska väljarnas ”stärkta europeiska identitet”, som EU-minister Hans Dahlgren talade om på 25-årsjubiléet i Europahuset i Stockholm i måndags.

Väljarstödet för EU-medlemskapet har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Det förklaras med kaoset efter Brexitomröstningen. Men det mest påtagliga tillfället som svenska folkets ”europeiska identitet” manifesterats var när de polska brandmännen sommaren 2018 körde upp genom landet för att vara med och släcka skogsbränderna och möttes av jublande människor längs vägen.

Ministrar från den EU-skeptiska traditionalistfalangen i partiet har rättat in sig enligt den nya EU-linjen. Justitieminister Morgan Johansson bytte fot och sade ja till en EU-beredskapsstyrka för att bekämpa bränder och katastrofer. Försvarsminister Peter Hultqvist har gått med på att delta i EU:s försvarssamarbete och att Sverige nu är för att avskaffa vetorätten inom utrikespolitiken.

Men det är inte bara i EU-politiken som Magdalena Andersson verkar ha svårt att hänga med i svängarna.

När hon fick rollen som partiets skuggfinansminister var uppdraget att tävla med finansminister Anders Borg om vem som var bäst på att hålla hårt i statsfinanserna. Men den rollen har hon fortsatt att leva efter sedan dess, med följden att S-MP-regeringen nu hamnat på efterkälken och i krisläge mot oppositionen.

När S-MP-regeringen kom tillbaka med hjälp av C och L såg Magdalena Andersson inte till att täppa igen hålen efter den ”servettbudget” som M, KD och SD röstat igenom. Följden blev kaos på Arbetsförmedlingen med personalflykt och hot om misstroendevotum mot arbetsmarknadsministern. Följt av krav på snabba extramiljarder till vården i en ohelig oppositionsallians.

Regeringsalliansen har tvingats till akuta reträtter på grund av att Magdalena Andersson fortsatt spela Anders Borg-rollen.

I företag åläggs alla chefer att hålla ”utvecklingssamtal” med sina underlydande varje år. Stefan Löfven kan ha missat det med Magdalena Andersson. Dags att sätta av lite extra tid för nästa utvecklingssamtal.