Har USA just avskaffat européers skydd för personuppgifter?

Våra personuppgifter valsar över Atlanten när vi handlar på Amazon, googlar eller tycker till på Facebook. 
Men nu har USA utan att varna EU bestämt sig för att minska skyddet för européers privatliv.

Det första avtalet mellan EU och USA som skulle garantera ett visst skydd för vårt privatliv när amerikanska företag får tillgång till våra personuppgifter hette ”Den Trygga Hamnen” (Safe Harbor).
Poängen med avtalet var att ge näringslivet ett rättssäkert sätt att lagra personuppgifter som de får när de gör affärer med oss på nätet.

Den hamnen var dock inte så trygg.
Amerikanska myndigheter kunde när de hade lust, få tillgång till personuppgifter om européer.
Så EU-domstolen förklarade avtalet ogiltigt.
Det bröt mot europeiska medborgares rättigheter.

EU-kommissionen och Obama-regeringen förhandlade då raskt fram ett nytt avtal – PrivatlivsSkölden (Privacy Shield).
Det var väldigt bråttom – för företagens skull.
Nu skulle européers privatliv få lika hög skyddsnivå som amerikanska medborgare hade, vi skulle t ex få rätten att överklaga om fel begåtts.

Privacy Shield var väl aldrig helt övertygande säkert och i höstas stämde en irländsk organisationen (som har vunnit liknande mål förut) avtalet till EU-domstolen.
Men under tiden rullar avtalet på.

Fast borde det rulla på?
En av de sista saker som president Obama gjorde i januari i år, var att ge den mass-avlyssnande säkerhetstjänsten NSA rätten att gå förbi privatlivsskyddet och dela de uppgifter man samlar in med andra amerikanska myndigheter.
Redan här borde EU ha dragit i bromsen.

En av de första saker som president Trump nu har gjort, är att skriva en ”exekutiv order” ( punkt 14) där det bland annat ingår att amerikanska myndigheter inte behöver bevilja icke-amerikanska medborgare något skydd för sitt privatliv.

Idag möts EUs justitieministrar informellt på Malta.
Vågar man hoppas att de diskuterar det nya rättsläget för européer?