Historiskt: EU-sanktioner för brott mot euroregler – men symboliska straff väntar Spanien och Portugal

Många bedömare trodde inte EU skulle våga efter Brexit-chocken. Men just när hela EU-projektet ifrågasätts vill kommissionen återskapa trovärdighet för sin viktigaste ägodel, eurosamarbetet, och föreslår för första gången sanktioner för brott mot budgetreglerna.

EU-kommissionens bestraffning av Spanien och Portugal lär dock mest bli symbolisk, kanske så låg som 0 euro.

– Vi kommer att ta hänsyn till finanskrisens följder och de ansträngningar som de båda länderna gjort. Vi kommer att tillämpa regelverket på ett intelligent sätt. Sanktionerna kan sänkas kan ända ner till noll euro, sade kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis när han på torsdagen presenterade det historiska ställningstagandet tillsammans med finanskommissionären Pierre Moscovici.

Sanktionsreglerna har funnits ända sedan euron infördes, men har aldrig använts på grund av att det ansetts som alltför politiskt känsligt. Efter eurokrisen underlättades möjligheterna för EU-kommissionen att straffa länder, som en signal om att kontrollen över euroländerna ska bli hårdare i fortsättningen.

Ändå har flera regeringar fått uppskov gång på gång trots att deras budgetar inte uppfyllt budgetkraven. Spanien och Portugal har blivit ett testfall för om sanktionerna någonsin ska användas.

Båda länderna har inte uppfyllt de krav på minskade budgetunderskott som krävts av EU-kommissionen och övriga euroländer, trots att de fått igång den ekonomiska tillväxten igen efter finanskrisen.

Ändå har EU-kommissionen tvekat, och i maj sköts beslutet upp i sista stund sedan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ingripit. Kommissionen fick klartecken från Tyskland och andra euroländer som drivit på att avvakta Brexit-folkomröstningen och nyvalet i Spanien.

Men efter brittiska folkets beslut att lämna EU har många politiker och experter talat om att det krävs ”mindre EU”, att fler beslut måste föras tillbaka till medlemsländerna. Inte minst från talarstolen i Almedalen.

EU-kommissionen tar dock steget och slår fast att Spanien och Portugal brutit mot stabilitetspaktens regler.

– Kommissionen är fördragets väktare och det är vad vi gör nu sade Valdis Dombrovskis.

– Medborgarna i båda länderna har gjort stora uppoffringar, men vi måste säkra stabilitetspaktens trovärdighet, tillade Pierre Moscovici.

Nu ska euroländernas finansministrar ta ställning till kommissionens ställningstagande att de båda länderna brutit mot regelverket. Det krävs numera att en kvalificerad majoritet av medlemsländernas säger nej för att stoppa sanktionsförfarandet.

I nästa steg ska kommissionen föreslå hur höga sanktionerna ska bli. De kan uppgå till 0,2 procent av landets BNP, vilket skulle innebär drygt 2 miljarder euro för Spanien. Men kommissionärerna talade redan nu om att de kommer att föreslå mycket låga böter.

”For the fine in particular, the Commission may recommend that the Council reduces the amount or cancel it altogether”

Sanktionsbeslutet är ändå mycket ovälkommet för de båda länderna. I Spanien ramlar det ner rakt i de svåra regeringsförhandlingarna efter nyvalet. Och den portugisiska S-minoritetsregeringen befarar att finansmarknaderna kommer att driva upp räntorna och försvåra den ekonomiska återhämtningen efter krisen.

Det lär bli svårt för Spanien och Portugal att stoppa sanktionsbeslutet. Och även om det mest blir en symbolisk bestraffning är det en signal om att pressen ökat på euroländerna att leva upp till budgetreglerna.