Hur man målar in sig (Danmark) i ett hörn

En dansk-dansk EU-strid hettade just till.
Det hände när Storbritanniens inhoppande (siste?) EU-kommissionär Julian King utfrågades i Europaparlamentet.

”Tänker King hjälpa Danmark få ett nytt avtal så vi kan vara med i Europol?”, frågade Dansk Folkepartis gruppledare Anders Vistisen.
”Nej,” sa King, ”en folkomröstning måste respekteras”.

Jäklar också… (svor antagligen Vistisen inombords).

Bakgrunden till historien är EU-beslutet i Lissabonfördraget att gå från mellanstatligt polisarbete i Europol till överstatligt (träder i kraft nästa år).
Dansk grundlag kräver att det först godkänns i en folkomröstning, när staten vill avstå suveränitet till ett överstatligt samarbete.

Nå, detta visste naturligtvis den danska regering som förhandlade Lissabonfördraget (statsminister Rasmussen, Anders Fogh) så den begärde ett protokoll som ger Danmark möjligheten att fritt välja  – när den överstatliga dagen randas – att fortsätta polissamarbetet.

Det vill danskarna i gemen, det är rätt tydligt.
Särskilt i dessa terroristskräckens/flyktingsmugglar-tider.
Det vill regeringen också.
Så det borde ha varit enkelt för den danska regeringen (samma parti, ny statsminister Rasmussen; Lars Lökke) att få ett ja i den folkomröstningen.

Det fick han inte,
53 procent sa nej.
En bidragande orsak var troligen Dansk Folkepartis (näst största parti i Danmark) kampanj för ett nej.
”En örfil till etablissemanget”, kallades resultatet.

En smärre detalj bara:
Dansk Folkeparti vill också vara med i polissamarbetet.

Men – lovade detta parti väljarna – om danskarna röstade nej, så skulle Danmark kunna kräva ett ÄNNU bättre samarbetsavtal.
EU kommer naturligtvis ställa upp.
EU är bra på att uppfinna nya former av avtal.

Suckande men med danska folkets nej i bagaget, reste Rasmussen (Lars Lökke) ner till Bryssel och bad att få förhandla ett nytt avtal.
”Tyvärr, det blir svårt”, sa EU-kommissionen.
Det är ju nämligen inskrivet i Lissabonfördraget hur det danska samarbetet ska se ut (på en dansk regerings begäran).

Att avtala något annat, kräver i princip ett nytt fördrag.
Det skulle innebära att få 28 länders regeringar, alla deras parlament och Europaparlamentet att bli överens.
Att få alla att enas om ett nytt danskt avtal vore väl inte uteslutet, men problemet är att ett upprivet EU-fördrag skulle ge en fantastisk chans till Storbritannien, Polen, Ungern, Slovakien, Schweiz och alla andra som har egna idéer om hur fördraget borde ändras på andra punkter…
Så nej, alltså.
Nej, som i ”aldrig i livet”.

Det beskedet vägrade Dansk Folkeparti tro på, när Rasmussen kom hem till Köpenhamn igen.
Lökke vill bara straffa väljarna för att de inte röstade ja, sa DF.

Men äntligen satt nu här en representant för Brexitregeringen.
Julian King, han förstår folkets röst.
Han kommer vilja hjälpa Danmark.
Britterna vill ju själva ha specialavtal med EU.
Därav frågan till King från Dansk Folkeparti i utfrågningen.

Men svaret var fortfarande nej.
Folkomröstningar ska respekteras, sa King.

Dansk Folkeparti har målat in Danmark i ett hörn.
I maj 2017 får Europol nya befogenheter att bekämpa brottslighet över gränserna.
Utan dansk polis.