Hur man undergräver sin egen och eurons trovärdighet – akt 3

I februari i år uppfann EU-kommissionen ett helt nytt sätt att agera mot ett euroland som inte följer reglerna.
Portugal fick ett slags ”villkorlig” dom.
”Ni bryter mot reglerna men det ska nog ordna sig”, trodde då den övervakande instansen.

Igår var det Spanien som slapp undan straff.
”De har ju val snart och vi vill ju inte påverka ett val…”, löd den granskande myndighetens förklaring.

FT utreder idag ”mysteriet hur EU-kommissionens ekonomer lärde sig att älska den brittiska ekonomin”.
Här finner vi att förra årets skarpa kritik mot brister och fällor i Storbritanniens ekonomi, i år har omvandlats till välvilligt överseende och ”det ordnar sig nog”.
Där man förra året såg svaghet, sårbarhet och anledning till oro, anar man idag ”möjligheter till förbättring”.

Är detta EU-kommissionen som inte lägger sig i den brittiska folkomröstningen?

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ger oss i sanning vad han lovade – en politisk kommission.
Eurons stabilitet och trovärdighet får någon annan sköta.