Hur var det nu, sociala media och 16-åringar…

EU-direktivet om skydd av personuppgifter på nätet, förbjuder inte alla under 16 år att hänga på sociala media.

Däremot kan det medlemsland som så önskar, införa en föräldraspärr.
Konsumentminister Per Bolund sa i en TV-intervju igår att den svenska regeringen funderar på att införa 16-årsgränsen i Sverige.

Den spärren skulle då innebära att om Facebook, Instagram eller Snapchat vill använda personuppgifterna för ett barn under 16 år (eller under 13 år, medlemsländerna kan själv bestämma) måste vårdnadshavare först skriva under ett godkännande för detta.

I praktiken blir det förstås svårt för en minderårig att öppna ett Facebook-konto om ett land väljer denna väg, eftersom Facebook i användarvillkoren tvingar till sig rätten att använda våra personuppgifter på diverse sätt.
Facebook och andra sociala media gillar därför inte lagparagrafen alls men den blev inkastad sent i förhandlingarna så de hann inte lobbya för att den skulle tas bort.

Resten av dataskyddsdirektivet är förresten inte ointressant. Det ger alla oss andra en större rätt att kontrollera och bestämma hur våra personuppgifter används, till exempel:
Rätten att veta om vilka uppgifter som finns sparade om oss hos ett företag.
Rätten att få veta hur uppgifterna används.
Rätten att få uppgifter borttagna om de inte är relevanta för företaget längre (t ex om vi slutar vara kund hos dem).
Rätten att få information om företagets databaser har blivit hackade och våra personuppgifter nu seglar runt i cyberrymden oskyddade.