Hut går hem – Orban backar om demokratiregler för att få EU-miljarder

Viktor Orban backar nu och lovar mer oberoende domstolar och åtgärder mot den omfattande korruptionen. Allt för att få EU-kommissionen att släppa loss 15 miljarder euro till Ungern.

Men EU-parlamentet tycker inte att Orbans löften går att lita på och vill att EU ska fortsätta hålla inne pengarna. Risken är att EU-regeringarnas ansträngningar att undvika splittring i kampen mot Putinregimen gör att kampen för demokratireglerna sätts i andra rummet.

EU-kommissionen har sedan i fjol vägrat betala ut 7,2 miljarder euro i stöd från återhämtningsfonden efter coronapandemin på grund av korruptionen i landet, den värsta i hela EU enligt bedrägerimyndigheten Olaf. Och i september trappade kommissionen upp striden genom att hota stoppa utbetalningarna från den ordinarie EU-budgeten på 7,5 miljarder på grund av den politiska styrningen av rättsväsendet.

Den hårda pressen från EU har till slut fått Orban-regeringen att lova åtgärder mot korruptionen och nu också reformer av rättsstatsreglerna. Regeringen har presenterat ett 17-punktsprogram om korruption och lovat stärka domstolarnas självständighet.

Men kommissionen, under hårt tryck från EU-parlamentet, har krävt ändringar i ungerska regeringens planer och det har varit svåra förhandlingar under tidspress de senaste veckorna.

Nu uppger EU-källor till nyhetsbyrån Reuters att kommissionen är beredd att häva blockaden mot utbetalningarna till Ungern.

”Money is what makes things move,” said an EU official.

Ungerns ekonomi är i akut kris med en inflation över 20 procent och en styrränta på 13 procent. De stoppade EU-miljarderna motsvarar hela 10 procent av landets BNP.

Uppgifterna om en uppgörelse mellan Orban-regeringen och EU-kommissionen fick ungerska valutan att stiga.

EU-kommissionen uppges ha ställt omfattande villkor för att börja betala ut EU-stödet till Ungern. Samtidigt som källorna i kommissionen hävdar att utbetalningarna kan stoppas igen om det visar sig att Ungerns regering inte håller sina åtaganden.

The Commission’s conditional approval of billions worth of funds for Hungary would hinge on continued compliance with democracy standards, according to the sources, meaning Brussels could stop transferring tranches of money again in the future.

EU-kommissionen har i tolv års tid försökt agera mot Viktor Orban, sedan hans parti vann en storseger i valet och han började inskränka de demokratiska spelreglerna och bygga sin ”illiberala stat”. Därför är det många som befarar att den ungerske premiärministern kommer att lura EU igen. Hans regering har redan skaffat sig så total kontroll över myndigheter och rättsapparat att det är svårt att genomdriva den omfattande reformering som skulle behövas med Orban kvar vid makten.

Men EU-kommissionen uppges nu ändå gå med på en uppgörelse med Orban-regeringen. Viktor Orban har hotat blockera ett beslut om omfattande stöd till Ukraina på 18 miljarder euro, och flera EU-ledare vill se en uppgörelse med Ungern om rättsstatsreglerna för att den dragkampen inte ska splittra enigheten om stödet till Ukraina.

I EU-parlamentet, som antagit ett ställningstagande om att Ungern inte längre är en demokrati, protesterar parlamentsledamöter från flera partier mot kommissionens planer på att häva stoppet för utbetalningarna.

De fyra parlamentariker som lade fram förslaget om att Ungern inte ska betraktas som en demokrati har granskat Orban-regeringens ”eftergifter” och anser att de är långtifrån tillräckliga.

– Vi anser inte att Ungern undanröjer brotten mot rättsstatens principer med dessa bara delvis genomförda åtgärder, sade Petri Sarvamaa, en finländsk konservativ EU-parlamentariker, enligt Europaportalen.

– Ingen av de 17 åtgärderna gör åklagare eller domare mer oberoende [från politisk kontroll], sade den miljöpartistiske tysken Daniel Freund.

EU-kommissionen väntas nu ta ställning till uppgörelse den 29 november, och därefter ska EU-regeringarna fatta beslut i december.

En liknande dragkamp pågår mellan Polen och EU-kommissionen där den svårt splittrade högerregeringen har svårt att enas om den ska göra de eftergifter som krävts eller vägra och hoppas på stöd från övriga EU-regeringar.

Men när Viktor Orban nu gått med på åtminstone några eftergifter lär det bli svårare för den polska regeringen att fortsätta köra chicken racet och riskera att mångmiljardstöd fryser inne.