I ”rättsstat” får EU-kommissionen underkänt

Oklart, otillräckligt, ofärdigt. De europeiska revisorerna har vassa ord att säga om hur politiska hänsyn skymtar i undermåligt genomförande.

Hur mycket behöver du, Viktor?


Efter år av hjälplöshet fick EU i januari 2021 äntligen ett verktyg för att komma åt de medlemmar som struntar i rättsstaten – villkors-mekanismen.
Men von der Leyen-kommissionen avstår, visar en utredning från ECA, den europeiska revisionsrätten.

Bara en gång har EU-kommissionen använt villkorsmekanismen – då mot Ungern när man i december 2022 frös drygt 30 miljarder euro av väntade EU-bidrag.
Fast bara ett år senare släppte EU-kommissionen loss en tredjedel av pengarna utan bevis på att Ungern bättrat sig, säger revisorernas rapport.
”Vi har fått garantier för att det ska ske,” försvarade sig EU-kommissionen den gången.
”Motiveringen här är otillräcklig,” anser revisorerna.


Att ECA, EUs egen revisionsrätt inte är imponerad framgår av deras genomgång.
EU-kommissionen har sedan januari 2021 inte satt av personal för att ägna sig åt villkorsmekanismen eller ens lyckats åstadkomma tydliga riktlinjer för instrumentet.
Kommissionen var ålagd att genomföra en utvärdering till januari 2024 men den har inte påbörjats ännu.

Sedan 2020 upprättar EU-kommissionen en årlig rapport från samtliga EU-länder om hur rättsstaten respekteras.
Eller inte respekteras.
Den bygger på 530 möten och 250 skriftliga bidrag från myndigheter och organisationer. Där finns alltså fakta insamlade – med åtskilliga tydliga exempel – som borde ha lett EU-kommissionen att gripa in mot fler länder, antingen utifrån villkorsmekanismen eller andra rättsstats-krav som har börjat införas i nyare EU-fonder som t ex återhämtningsfonden.
Märkligt nog tillfrågas inte EUs egen byrå för medborgerliga rättigheter i Wien vars arbete det är att följa just denna utveckling.

Trots årsrapportens grundliga, uppdaterade faktainsamling har den av oklara skäl inte utnyttjats i arbetet med villkorsmekanismen. Istället har EU-kommissionen i minst ett fall vänt sig till en extern konsult.

För Rumänien och Bulgarien pågår en särskild övervakning i samma syfte sedan 2007 men trots åtskilliga protokollförda övertramp på senare år har EU-kommissionen inte frusit några EU-medel här heller.

Uppenbart är att under Ursula von der Leyen som ordförande har EU-kommissionen misskött sin uppgift att övervaka och åtgärda övertramp från medlemsländerna när det gäller respekt för rättsstaten.

Det kommer inte som en nyhet. Sommaren 2022 försökte Ursula von der Leyen frigöra frysta medel till Polen från återhämtnings- och regionalfonderna sedan
PiS-regimen upprepat kränkt rättsstaten. Hon körde först över sin egen protesterande kommission innan upprördheten på annat håll blev så stor att hon fick backa.

Europaparlamentet hörde till hennes skarpaste kritiker då och samma parlamentet reagerade i januari i år med att hota stämma EU-kommissionen, om Ursula von der Leyen frigör fler EU-medel till Orban på lika lösa boliner.

Nu ger ECAs rapport parlamentarikerna alla argument de kan behöva i en kommande rättssak.