Inflytande? Nej tack, vi är svenskar

Hört någon svensk politiker säga att EU är odemokratiskt någon gång? 
Då ska ni veta att när riksdagen erbjuds insyn och inflytande – så tackar man nej.

”…Olämpligt av konstitutionella, politiska och strategiska skäl…”  förklarade den svenska riksdagen om förslaget att nationella parlament skulle få mer inflytande över EU-lagstiftning när den debatten var het i Europa i början på 2000-talet.

Andra EU-länder höll inte med och nationella parlament fick tidig insyn (alla lagförslag skickas direkt från kommissionen så man behöver inte vara beroende av vad UD lämnar över) och inflytande i form av ”gula kort.”

Det sista innebär att riksdagen fick rätten att granska alla EU-förslag för att se om de stjäl makt från nationen.
I så fall ska gula kortet höjas.
Och om en tredjedel av alla nationella parlament gör det, måste EU-kommissionen ompröva.

Hm, det där kändes obehagligt för riksdagen.
Man frågade jurister till råds; Innebär inte det att riksdagen driver utrikespolitik?
Som ju är förbehållet regeringen?

Nejdå, sa juristerna, det är bara en ”lämplighetstest” ni gör.
Och eftersom det står i EU-fördraget är ni nog förpliktigade att göra testen.

Svenska riksdagen tog mod till sig och började testa.
Alla EU-förslag mellan 2009 och 2017 (över 691) fick sig en omgång.
Det är tre gånger så många tester som något annat EU-parlament brytt sig om att göra.
Riksdagen underkände vart tionde förslag.

Men nu uppstod ett verkligt problem;
EU-kommissionen svarade!, och ville diskutera riksdagens synpunkter.

Nehej, det går verkligen inte!
Och det står inte i något fördrag att riksdagen måste.
(Detta var EU-kommissionens egna idé, att öppna en ”politisk dialog” med nationella parlament för att få in lite mer demokrati i systemet.)

För säkerhets skull har riksdagen rådfrågat en expert på grundlagen och EU-rätt (Jörgen Hettne vid Lunds universitet).
Inga problem, säger experten.
Riksdagen bedriver inte utrikespoltik om man framför synpunkter till EU-kommissionen.

För övrigt, säger experten, så är Sverige med i EU nu.
Som lagstiftar för Sveriges räkning, liksom riksdagen gör.
Så det kanske är en bra idé att prata med varandra?

Nja, svarar den riksdagskommitté som just utrett om riksdagens EU-arbete fungerar väl.
Vi låter nog bli att sprida svenska synpunkter ändå.
Visserligen är det mycket viktigt för den som vill påverka EU att komma in tidigt i processen… men vi svenskar påverkar hellre enbart via regeringen.

Andra EU-skeptiska länders parlament gillar idén med inflytande.
Danmark, Storbritannien och Nederländerna gick ett steg längre och fick infört ett ”grönt kort.”
Nationella parlament som vill vara offensiva, som anser att EU-kommissionen bör föreslå något som den har missat eller borde ändra på, kan nu vifta med ett grönt kort.

Men inte den svenska riksdagen.
Vill inte ha med gröna kort att göra.
”Kommittén kan inte se att denna mekanism i praktiken skulle kunna tillföra något större mervärde för riksdagens  EU-arbete eller svenska intressen i EU:s beslutsprocess.”

Nähä.
Men under tiden skickar andra nationella parlament in gröna kort och kommissionen svarar med att diskutera ibland, gå till handling ibland.

Demokrati är bra men bara om den är svensk?

Läs i nya Europabloggen vad en statsvetare tycker om riksdagens EU-arbete: Riksdagen och det demokratiska underskottet
Eller en jurist och expert i EU-rätt:  När ska riksdagen gå med i EU?