Det blidde ingen visumfrihet – varken för Turkiet eller Ukraina

Det blev tills vidare ingen visumfrihet för Turkiet, Ukraina, Georgien eller Kosovo.
EUs justitieministrar sa nej i förra veckan när EU-kommissionens förslag kom upp på deras bord.

Tyskland och Frankrike, åtföljda av Italien, vill inte ge fler länder visumfrihet för tillfället.
Det var ett bakslag för EU-kommissionen men också för Norden, Baltikum och Östeuropa som i april samlade sig till en gemensam uppmaning för att Ukraina skulle få visumfrihet.

Skälen att säga nej varierade.
De stora länderna säger till exempel att de först vill se en skärpt nödbroms införd så att man har fler skäl att välja på än idag, för att kunna dra tillbaka visumfrihet för ett land som anses missköta sig.
Förhandlingar om ett sådant skärpt förslag är på gång med EU-parlamentet.

För den holländska regeringen kunde särskilt ukrainsk visumfrihet ha sett provocerande ut inför de egna väljarna. En folkomröstning sa i april nej till ett frihandelsavtal med Ukraina. Ett skäl som många väljarna angav var att de inte ville se en ukrainsk ”invasion”.

Spanien hör till fem EU-länder som inte har erkänt Kosovo som självständig stat, och Spanien godkänner inte ens Kosovo-pass..

Tyskland tog för sin del Georgien som ett exempel och hänvisade till att georgiska ligor ägnar sig åt inbrott i tyska hem.
Den tyske ministern kunde ha nämnt Kosovo också. 10 procent av landets 1 miljon starka befolkning, har sökt asyl i något EU-land under 2015.
Till och med premiärministerns bror har gjort en asylansökan (nobbad).
Och så har förbundskansler Merkel sagt att Ukraina är inte redo för visumfrihet.

Tyskland kunde ha gjort en insats för att ge Turkiet visumfrihet – vilket Merkel har lovat president Erdogan – men gjorde inte så.
Frankrike har däremot länge varit emot turkisk visumfrihet och såg ingen anledning att ändra sig nu.
Paris är inte heller övertygat om att ukrainare är att lita på – landet är djupt korrumperat och mycket fattigt.

Det uteblivna beslutet betyder att EU missar deadline med visumfrihet för turkar i juni, vilket man lovade landet i flyktingavtalet (numera officiellt omdöpt till ”uttalandet”.)
Turkiets president Erdogan har hotat bryta avtal med EU om att ta tillbaka flyktingar från Grekland, om hans land inte får den utlovade visumfriheten i juni.
Någon reaktion från Ankara har inte kommit ännu.