Inte så solidariska Polen bromsar Ukraina-export

Polen, Ungern och Slovakien inför ett illegalt importstopp för spannmål från Ukraina.
Nu tänker Ukraina stämma EU.

Inte så solidariska korridorer, när allt kommer omkring


”Detta är en ”bittersweet” gåva,” var det märkliga uttrycket som Polens premiärminister Mateusz Morawiecki använde när han fick beskedet att EU inte går med på att Polen förlänger ett tillfälligt importstopp för ukrainskt spannmål.

Möjligen erkände Morawiecki här vad alla anser ligger i öppen dager, att Polen vill hindra ukrainskt spannmål enbart för att vinna lantbrukarröster i nästa månads val.

Polen och ytterligare fyra östländer protesterade i våras över att transiten av ukrainskt spannmål genom deras länder gjort att priserna på inhemskt spannmål sjunkit till förlust för deras lantbrukare.
Den polske EU-kommissionären Janusz Wojciechowski beviljade drygt 1 miljard kronor i ersättning till lantbrukarna och fem länder (Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Slovakien) beviljades ett tillfälligt importstopp av ukrainskt spannmål.

Ukraina har reagerat kraftigt och hotar att anmäla EU till WTO, världshandelsorganisationen, för brott mot handelsreglerna.
Ukraina har ett handelsavtal och tullfrihet gentemot EU och kunde protestera den bilaterala vägen men enligt Ukrainas handelschef Taras Kachka, så vill man att hela världen ser att EU inte lever upp till sina åtaganden.

Vad som gör frågan extra känslig för Ukraina är förstås att Ryssland för tillfället gör det omöjligt att transportera ut spannmål ur landet till köpare i omvärlden via den sedvanliga vägen över Svarta havet.

Importstoppet som infördes tillfälligt i tre månader för att Östeuropa klagat över att ha blivit överflödade av billiga varor, löpte ut i fredags.
Efter noga undersökningar av marknaden, har EU konstaterat att priserna nu ligger på normala nivåer. EU-ambassadörerna diskuterade därför frågan på fredagen och beslöt att lyfta importstoppet.
Ukraina ombads att inom de närmaste veckorna införa en exportlicens så att man kan hålla enkel kontroll på var spannmålet hamnar.

EU-kollegorna tycks alltså inte ha nappat på Polens nya krav om extra kompensation till lantbrukare och eller om mer pengar för de transportvägar som den ukrainska exporten tar. Polen och de övriga har redan fått 10 miljarder kronor för dessa.

Ett blankt nej från EU möttes genast av beslut från Polen, Ungern och Slovakien om att införa nationella importstopp – vilket förstås inte är tillåtet när man ingår i en tullunion.
Polen plussar på med extra importstopp för fyra varuslag till, Ungerns med ytterligare 25 varugrupper.

”Vi förlänger importstoppet från midnatt vilket betyder en tuff fajt med Bryssel,” kommenterade Ungerns premiärminister Victor Orban i ungersk radio där han gjorde ännu ett av sina många utfall mot ”byråkraterna i Bryssel.”

Ungern tycks inte ha farit illa av den ukrainska importen alls men Orban uppskattar alla tillfällen som ges att utmåla sig som den store försvararen av det ungerska folket mot förtryckarna i Bryssel.
Slovakien följer exemplet bland annat för att även här stundar ett val om några veckor. Farlig utmanare om regeringsmakten är högerextreme Robert Fico som stöder Ryssland i kriget, motsätter sig sanktioner och vill vägra vapenleveranser till Ukraina.

Och på ett valmöte i Polen kallade alltså premiärminister Matteusz Morawiecki EUs beslut för en sötsur gåva.
”Vi kommer att förlänga importstoppet själva. Vi gör det eftersom det ligger i våra bönders intresse.”

Här motsätter sig Polen, Slovakien och Ungerns regeringar inte som de själva gärna påstår, ”byråkratiska” beslut, utan det är övriga EU-regeringar som har ansett att det kan räcka nu. Men just fajten mot EU-byråkrati anses i dessa länder vara en valvinnare och då får detaljerna ge vika.

Från Kiev tackade också Ukrainas president Zelenskyj för EU-beslutet om att häva importstoppet men han lade för säkerhets skull till att, skulle hans grannar inte välja att följa EU-reglerna, så kommer Ukraina att ”reagera på ett civiliserat sätt.”

I nättidningen Politico bekräftade Ukrainas handelschef på måndagen att Ukraina menar allvar med att ta frågan till WTO och då är det EU som stäms, eftersom vi som sagt ingår i en tullunion.
EUs jordbruksministrar lär få ämnet på sin dagordning när de möts på måndagen.