IT-skatten dröjer – Tyskland backar för Trump

Hot från USA har fått Tyskland att tänka om.
Rädslan för biltullar väger tyngre i Berlin.

Så sent som i november drev både EUs ordförandeland Österrike, Frankrike och Tyskland på för att EU skulle införa en digital skatt, på IT-jättar som har haft en förmåga att tjäna många miljarder världen över utan att behöva betala skatt.

Men amerikanerna har hört av sig och blivit allt mer hotfulla.
”En digital skatt vore en handelsprovokation som kan få Trump-administrationen att överväga biltullar,” fick européerna nyligen veta
Är det något som får Tyskland att backa så är det omsorg om sin bilindustri.

Från förslaget om att ta ut en digital skatt på verksamheten i det land där mervärdet uppstår (där konsumenterna finns), har Tyskland nu tvingat med sig Frankrike på att trappa ner förslaget till enbart en skatt på annonsförsäljning.
Från att EU skulle nå beslut ”före årets slut” har det förskjutits till ”senast mars nästa år.”

För den svenska regeringen är ändringen bra men ändå inte bra nog.
Regering och riksdag vill inte se någon digital skatt alls, om den inte är global – alltså godkänd av USA.
Överläggningar pågår i OECD om en global IT-skatt där de dock i stort sett blockerats av USA.

Den vedertagna principen internationellt hittills är att beskatta företags vinster där företagen är etablerade.
Den principen har satts ur spel av den digitala teknologin där företagens verksamhet sker i cyberrymden.

Google och Facebook gör därför enorma vinster men kan legalt klara sig undan beskattningsskyldighet.
Det kan däremot inte de jordbundna företag som förlorat stora delar av sin annonsförsäljning, till dessa giganter.

Som världens största ekonomiska block, befinner sig EU i den unika situationen att man är stor nog att kunna gå före på området när andra inte vill.
Österrike, Spanien och Italien hör till EU-länder som är besvikna över nedtrappningen.
Spanien och Storbritannien har beslutat sig för att nationellt börja ta ut en IT-skatt, oavsett hur EU gör.

På EU-nivå kräver emellertid alla skattebeslut enhällighet och Sverige kan alltså ensamt stoppa övriga Unionen från att gå vidare.

Fram till nu har Sverige också haft på sin sida Danmark och Finland men även Irland (där Facebook mfl IT-bolag, har sina europeiska huivudkontor.)
Det irländska motståndet har Frankrike försökt att undanröja med att erbjuda Irland kompensation om bolagen skulle flytta.

Skälet för den svenska regeringen och riksdagen att motsätta sig en europeisk IT-skatt (som skulle tas ut nationellt och gå helt till den nationella statskassan) är oklart.
Finansminister Andersson hänvisar till att det är ”viktigt med global samsyn.”

Det känns som ett ganska magert argument för att avstå från skatt som skulle gå raka vägen till svenska statskassan men bättre än så har regeringen ännu inte förklarat sin hållning.