Juncker har redan försvagat kommissionen…

EUs ombudsman underkänner med hårda ord det fiffel som EU-kommissionens ordförande Juncker och hans kabinettschef Selmayr drog igång, för att skaffa Selmayr en maktposition även efter att chefen Juncker slutar i Bryssel.

EU-kommissionen skapade en ”falsk brådska” för att kunna ge Martin Selmayr jobbet som kommissionens generalsekreterare i februari i år.
Det konstaterar EUs ombudsman Emily O´Reilly efter en utredning där slutsatserna offentliggjordes på tisdagen.

Kommissionen (läs Juncker och Selmayr som genomförde kuppen) har därmed vid fyra tillfällen begått direkta tjänstefel.
Detta, skriver ombudsmannen, riskerar att underminera allmänhetens förtroende för institutionen.

Hon  bekräftar därmed hela den sorgliga historia som avslöjades i mars av journalister i Bryssel, framförallt Liberations korrespondent Jean Quatremer.

Tyske Martin Selmayr var Jean-Claude Junckers kampanjchef inför att en kommissionsordförande skulle utses 2013.
Han belönades därefter med posten som kabinettschef för Juncker.

Selmayr har gjort sig ökänd som vakthund för sin chef, för att själv ta möten och fatta beslut där det är oklart om Juncker varit inblandad.
Han har personligen skrivit om lagförslag som han inte gillat innan de lagts fram för EUs lagstiftare (regeringarna i rådet och Europaparlamentet).

I februari kuppade han till sig jobbet som generalsekreterare.
Den ”falska brådskan” skapades genom att sittande generalsekreterare (ganska ny) överraskande sa upp sig en timme före ett kommissionsmöte.
Ombudsmannen tror uppenbarligen inte att den uppsägningen var helt och hållet frivillig.
Två kandidater krävs för att tillsätta jobbet – enda kandidater som ”hittades” inom den timme var Selmayr och hans assistent.
Hon hoppade på och lika raskt av.
Det tog sedan hela nio minuter för EU-kommissionen att ge Selmayr posten som generalsekreterare.

Som kabinettschef skulle han ha fått sluta när Junckers mandat löper ut i november 2019.
Som generalsekreterare sitter Selmayr istället tryggt kvar.

O Reillys utredning går inte in på om Selmayr har rätt kvalifikationerna för sitt nya uppdrag.
Hennes hårda ord om kuppen innebär inte heller att Selmayr måste sluta.

Men den bör göra det lättare för näste kommissionsordförande att omplacera honom.
Selmayrs bästa hopp är därför att Junckers efterträdare blir någon från hans politiska läger EPP, helst en tysk från hans eget parti  CDU/CSU.