Just nu räcker gasen i EU om Putin stryper kranen men…

Skulle Putin strypa gasen nu, så har EU energi nog att klara vintern.
Men läget på sikt är skört. Så i veckan kommer förslag på mer energi-samarbete.

Till och med gasen fixar vi i EU om Putin stänger av. Ett tag.


Ett av många rykten som cirkulerar i dessa dagar är att EU skulle ha en plan att presentera nästa vecka för att strypa den ryska gasen.
Knappast.
40 procent av gasen vi använder i Europa är rysk.
Men det kommer en plan som syftar till att minska Europas beroende av den ryska gasen.

Arbetet är redan nästan klart eftersom EUs toppmöte faktiskt redan i december begärde förslag på energiområdet från EU-kommissionen.
Toppmötets huvudskäl då, var att gaspriserna blivit så extremt höga att något borde göras. EU-kommissionens inställning var att mer energi-samarbete är bästa medicinen.
Nu när hotet från Putins Ryssland att stänga av gasen seglat upp till huvudskäl att prata om energi är inställningen från Bryssel ungefär densamma.

Det är för övrigt en åsikt som EU-kommissionen har drivit länge eftersom Ryssland flera gånger under 2000-talet skruvat av kranen eller hotat med det.
Medlemsländerna har stått emot Bryssels inblandning. Energi är en fråga som länderna vill ha sista ordet om själva.

Men trots att de länder som köper mest rysk gas (Tyskland, Italien och flera i Östeuropa) under årens lopp inte gjort något för att minska sitt beroende, har EU lyckats göra en hel del framsteg.

Sedan 2014 har EU t ex finansierat energikorridorer över hela Europa. Nätverken byggs ihop över landsgränserna för att kunna leverera till grannen vid toppar eller dalar.
Hittills har man lagt 4,7 mdr euro på det. Under nuvarande budget finns 5,35 miljarder euro avsatta till att fortsätta det arbetet.

Gasen kommer inte bara från Ryssland. Terminaler för LNG (flytande gas) har byggts ut i hög fart över hela Europa med europeiskt stöd. Hittills finns ett 30-tal terminaler, fler byggs, framförallt i sydöstra Europa som har dåligt med alternativ.
LNG kan man köpa i USA, Storbritannien och Kuwait bland annat, så att Europa gör sig mindre beroende av en källa.
Haken är att Asien också ropar efter LNG och gärna betalar bra för den.

EU har tagit fram tekniker för omvända gasströmmar. All gas som bara strömmat från öst (Ryssland, genom Ukraina) till väst, kan nu vändas i andra riktningen.
Ett pressat Ukraina har på det viset flera gånger fått hjälp med gas av EU vilket försvårat rysk utpressning.

På första dagen av krigsutbrottet kopplade Ukraina på sitt elnät på EUs elnät och kopplade bort sig från det ryska nätet.
Tillfället var en ren slump, det här är ett arbete som pågått i flera år… och som egentligen inte är klart. Påkopplingen var bara en första test. Men nu arbetar EUs nätleverantörer (samlade i Entso-E) med att permanenta uppkopplingen.

Sammantaget är läget kring EUs ryska gasberoende så att EU idag skulle klara sig genom vintern, om president Putin ströp gastillförseln nu.
Men, tillägger EU-kommissionen, vi riskerar då att starta kommande vinter med väldigt låga europeiska lager vilket inte är så bra.

Det finns ett solidaritetskrav redan idag vad gäller på EU-länderna, lite vagt utformat.
Det startar i att varje land måste regelbundet utvärdera och rapportera hur stark deras energisäkerhet är.
Vid kris ska man sedan arbeta ”i en anda av solidaritet.” Men andan ska inte bara uppstå vid kris, den ska finnas förberedd i beredskapsplaner – i regionala elkrisscenarier.

På onsdag kommer alltså EU-kommissionen med nya förslag. EU-kommissionären Kadri Simson har avslöjat delvis vad det kommer handla om:
Att börja bygga ”strategiska” lager regionvis för att stärka mer utsatta länder, att EU börjar upphandla energi gemensamt (för lagren åtminstone) och att skynda på omställningen bort från olja och gas, till grön energi.

På torsdag samlas EUs toppmöte i Versailles och ordförande Emmanuel Macron har redan varslat om att europeiskt oberoende ska avhandlas – inte minst för energi.
Vladimir Putin har satt även detta på dagordningen.