Kan korkad kampanj krascha Buschs klimatkalkyl?

Fällan är på väg att smälla igen för regeringen – hårt klämd mellan vad man lovat i EU och vad man lovat SD.

Så här kul tyckte Busch det var att ro i land energispar-direktivet som EU-ordförande


Villaägarnas riksförbund har lyckats blåsa fram en (liten) storm kring EU-regler om att spara energi genom att renovera fastigheter.
Svenska massmedia har tacksamt nappat på skräckscenarios om att villaägare skulle behöva tvingas från hus och hem.

SD – som hoppas på att få monopol på att skrämma med EU i kommande EU-val – har gått igång helhjärtat på den kampanjen.
De vill förstås inte sabba sin skräckhistoria genom att nämna att regeringen håller på att klassa om svenska hus så att färre ska täckas av EU-kraven.

I botten av denna fråga ligger ett EU-beslut, klubbat i mars med Tidöregeringens Ebba Busch som EU-ordförande, om att på allvar minska energianvändningen. Alla länder tar på sig tuffa delmål till 2030 och 2040 plus ett slutmål till 2050.
Skälet?
Att göra Europa mindre beroende av Ryssland och andra oljeländer.
Och att göra elräkningarna lägre för oss alla genom att sänka energikonsumtionen utan att därför behöva sänka värmen.
Plus att klimatet vinner på att vi minskar fossilberoendet.

Just fastigheter är inget dumt energispar-område med tanke på att det är här som vi bränner 40 procent av all energi. Detta dyker därför upp i ett kompletterande EU-förslag – just det förslag som Villaägarnas riksförbund och SD skjuter in sig på – om att renovera fastigheter i energispar-syfte.
Det skulle som sagt ge oss möjligheten att fortsätta värma upp eller kyla ned husen till behagliga temperaturer utan att ”behöva gå från hus och hem” pga höga elräkningar.
Minskad energi = lägre elräkning.

Men det finns fler fördelar. Svensk ekonomi går sämst i Europa just nu. Ett tungt skäl till det är att byggsektorn står still. Ingen köper bostäder i dessa inflationstider, ingen har därför råd att bygga.
Resten av ekonomin sugs ner i nedgångens svarta hål.
Här erbjuder ju då EU-kraven om att renovera fastigheter ett lysande tillfälle att vända förlamningen. Byggsektorn är därför entusiastisk, det här kan äntligen ge jobb och samtidigt ekonomin en chans att ta fart. Nya lösningar kan utvecklas samtidigt som vi får energisnålare byggnader, lägre elräkningar, mindre klimatutsläpp…
Svårt att se nackdelarna, faktiskt.

Jo, det skulle då vara kostnaderna med att renovera.
EU-kommissionen föreslår flera EU-fonder att söka medel ur men vill också att de nationella regeringarna stöttar enskilda och föreningar som kämpar med att få loss pengar.
Regeringen har ju varit mycket generös med statsstöd hittills till näringslivet i form av elstöd, med stora pengar till kärnkraft, satsningar på försvarsindustrin och startups liksom till rymden.
Varför inte en hacka för att minska energiberoendet?

Tidöregeringen har i dagarna enats om en klimatuppgörelse där SD till slut har fått gå med på att Sverige ska genomföra EU-beslut på klimatområdet.
(Fattas bara, att Sverige inte ska bryta mot internationella överenskommelser som man själv drivit fram…).
Av denna klimatuppgörelse framgår att Tidöregeringen tänker sig att svenskt näringsliv ska stå för en hel del av det svenska klimatarbetet framöver. Svenskt näringsliv är…
”..en avgörande del av lösningen på klimatfrågan, vilket stärker dess konkurrenskraft på den globala marknaden,” skriver Tidöpartierna.
Så låt smart renovering bli en del av klimatarbetet.

Fällan slår nämligen snart igen om Tidöregeringen.
Senast i juni 2024 ska regeringen redovisa en nationell klimat- och energiplan till Bryssel där man steg för steg, i exakt detalj, ska redogöra för hur Sverige kommer att uppfylla EUs klimatmål.
Alltså, de där målen som nu även SD har skrivit under på.

Som miljö- och energikonsulten Magnus Nilsson kan berätta, har regeringen idag inte mycket att redovisa. Hittills, under klimatminister Pourmokthari, har man ju framförallt tagit bort pågående svenska klimatinsatser.
Här är Magnus Nilssons slutsats:
”Medan den gröna omställningen av industrin och transportsystemet förutsätter en snabbt ökad eltillförsel, måste Sverige på mindre än tio år minska slutanvändningen av energi med omkring 20 procent.
Den ekvationen kan gå ihop, men då måste rimligen energianvändningen i andra delar av samhället minska betydligt.”

Ja, om inte i industrin eller på transporter, var då?
Att kickstarta byggsektorn och få igång en haltande ekonomi genom att stötta energispar-renoveringar, borde det vara ett lätt beslut att ta för en regering som inte har mycket annat att komma med.
Kristersson och Busch borde utan svårigheter kunna förklara den saken för sitt regeringsunderlag.