Kärnkraft och gas i EUs övergång till klimatrent

Trots arga röster är diskussionen nog över nu om kärnkraft och gas i taxonomin.
Härifrån är det svårt att stoppa.
.. och kan bli en europeisk vinnargren.


På onsdagen la EU-kommissionen till slut fram en försenad del av taxonomin – (alltså, EUs klassning i vilka ekonomiska aktiviteter som är ”gröna”) den del som handlar om kärnkraft och gas.

Nej, de är inte hållbara energikällor, säger EU-kommissionen, men kärnkraft och gas är nödvändiga för att klara övergången till en hundra procent hållbar energi. De får därför vara med i taxonomin.

För gas blir då de regler som investerare ska förhålla sig till bla att man kan få en OK-stämpel för att investera i renare gas och i gasanläggningar som ersätter ännu smutsigare anläggningar (kol) men bara fram till 2035.
För kärnkraft får man en OK-stämpel bland annat för att investera i kärnkraft som följer internationella standards och som har en långsiktig plan för sitt radioaktiva avfall.

Protester kommer från europeiska regeringar som avskyr kärnkraft (Österrike och Luxemburg, te x) eller avskyr att fossila energin gas får vara med alls (Sverige, Danmark och Nederländerna, t ex) och de kommer även från de Gröna i Europaparlamentet.

Men det blir extremt svårt att stoppa EU-kommissionens förslag.
Detta är en så kallad ”delegerad akt,” vilket innebär att kommissionen fått medlemsländernas uppdrag att besluta om dessa regler.
En nödbroms finns dock.
Om EU-regeringarna kan samla ihop en kvalificerad majoritet EMOT inom de närmaste fyra månaderna – eller parlamentet kan få ihop 353 röster av totalt 705, så kan hela förslaget behöva göras om.

Det är inte särskilt troligt.
Det finns en tidspress också. Klimatet väntar inte, utsläppen fortsätter och alla regler som kan bidra till en förbättring behöver komma på plats fort.

Dessutom är bolag som tidigare protesterat nu ganska nöjda med utfallet.
Och alla de investerande bolag som måste redovisa var de placerar sina pengar, (banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, börsbolag med över 500 anställda…) har redan sänt personalen på kurs för att klara den obligatoriska redovisningen.

En viktig fråga är ju om EUs taxonomi lyckas styra om mer kapital till klimatvänliga projekt.
Chansen finns. Enligt konsultbolaget PwC kommer minst hälften av alla europeiska fondplacerare år 2025 välja grönt i första hand (jämfört med cirka 15 procent idag).
Och vad som är ”grönt” står i taxonomin.

Ett uppmuntrande tecken är att i USA diskuterar myndigheter att följa EUs exempel med en liknande klassning för att hjälpa amerikanska bolag att orientera sig.
Storbritannien har nyligen börjat planera för en brittisk taxonomi och Kanada har länge sagt att snart, snart ska en kanadensisk taxonomi vara klar.

I Asien har Malaysia redan gjort en men bara som en rekommendation. Handelsministrar från grupperingen Asean har sagt sig positiva att få till en taxonomi för alla sina elva medlemmar.
Japans regering har konkurrerande planer på att bli Asiens central för klimatvänliga investeringar genom en japansk taxonomi.. men det går trögt eftersom japanska storbolag bromsar.

Under tiden – innan andra länder lyckas förverkliga en egen taxonomi som övertygar marknaderna, kommer bolag från hela världen som vill övertyga sina kunder att de investerar grönt – att ha EUs klassning att hålla i handen.