Klassisk svensk EU-politik – regeringen på gärsgårn under förhandlingar om ny migrationspolitik

Förhandlingarna om en ny flyktingpolitik har inletts för att häva Viktor Orbans framgångsrika blockad mot en gemensam EU-linje. Men svenska regeringen vill inte vara en del av lösningen, utan väljer att sätta sig på gärdsgårn när några länder visar på en framkomlig väg och tar initiativ till en ”Koalition av villiga” för att förhindra ”Döden på Medelhavet”.

Inrikespolitisk rädsla för att tappa väljare till Sverigedemokraterna väger tyngre än att bli en trovärdig EU-partner.

Svenska regeringen har samordnat sig med Tyskland i EU:s migrationsdebatt ända sedan flyktingkrisen 2015. Sverige och Tyskland har fått bära en tung börda för den havererade EU-politiken.

Nu går Tysklands ärkekonservative inrikesminister Horst Seehofer i spetsen för att förhindra att 2015-års flyktingkaos ska upprepas och lägga grunden för en ny asyl- och flyktingpolitik. Tillsammans med Frankrike har den tyska regeringen ingått en ”Coalition of the Willing” med Italien och Malta, där de lovar att solidariskt fördela flyktingar som räddats på Medelhavet.

Regeringarna hoppades att ”Maltaöverenskommelsen” skulle få igång de låsta förhandlingarna om en ny EU-migrationspolitik. De hoppades flera andra länder skulle ansluta sig som en signal till nej-sägarna i Ungern och Polen att deras blockad är på väg att brytas upp.

Men på EU-ministermötet på tisdagen var det bara tre andra regeringar som ställde upp – Irland, Portugal och Luxemburg, enligt finländska YLE.

Tysklands inrikesminister Horst Seehofer varnade under mötet för att den kaotiska situation som uppstod i samband med 2015-års flyktingkris kan upprepa sig. Då kom närmare en miljon migranter till Europa, varav en stor del till Tyskland.

– Utan en gemensam asylpolitik finns det åter en risk för okontrollerad invandring i hela Europa. Vi har sett det hända tidigare och jag vill inte att det händer igen, sade Seehofer.

Initiativet från Tyskland och Frankrike kan även ge ett stöd till den nya regeringen i Italien efter att högerextrema Lega sparkats ur regeringen. Och det skulle kunna bli en öppning för den nya migrationskommissionären Ylva Johansson att klara sitt svåra uppdrag att få fram en ”Ny migrations- och asylpakt” för EU.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk uppmanade svenska regeringen att omedelbart ansluta sig till Maltaöverenskommelsen. Migrationsminister Morgan Johansson meddelade inför EU-migrationsministermötet att ”det var för tidigt att uttala sig”.

Moderaternas Tomas Tobé sa inte nej, utan förordade att Sverige skulle säga att man kan vara med i framtiden. Under förutsättning att man vid fördelningen av asylsökande tar hänsyn till det stora antalet som Sverige tagit emot tidigare.

Tomas Tobé kan tänka sig att Sverige framgent deltar i fördelningen av båtmigranter förutsatt att den antalsmässigt tar hänsyn till Sveriges tidigare stora migrantmottagande.

– Jag tror att det i dagsläget inte finns stöd för att vi ska gå in och ta ansvar för dessa människor givet vårt tidigare höga mottagande. Men vi kan absolut ingå i överenskommelsen om många ansluter sig framöver, men då måste fördelningsmekanismerna ta hänsyn till historiskt mottagande, säger Tomas Tobé till Europaportalen.

Ett taktiskt klokt förslag till en regering som vill framstå som en seriös partner i EU-förhandlingar samtidigt som man markerar de särskilda nationella problemen.

Men när Morgan Johansson anlände till ministermötet i Luxemburg var beskedet att den svenska regeringen inte längre följer Tyskland. Migrationsminister Morgan Johansson meddelade att Sverige inte är intresserat av att stödja en ”Koalition av villiga” med Tyskland och Frankrike.

”Det är inte vi som i det här läget ska stå först i kön för att hjälpa till”, sade Johansson till Sveriges radio.

Morgan Johansson hävdade också att det finns ”juridiska hinder” för Sverige att delta, eftersom regeringen inte får ge instruktioner till Migrationsverket. De flesta andra ministrar runt förhandlingsbordet lär inte ha blivit imponerade av Morgan Johanssons undanflykter.

Det verkliga skälet till att regeringen bryter samarbetet med Tyskland och inte vill ta ansvar för att få fram en samordnad migrationspolitik i EU är snarare den omsvängning som pågår inom Socialdemokraterna för en hårdare migrationspolitik.

Socialdemokraterna fortsätter att tappa väljare till Sverigedemokraterna och ledande röster inom S, underblåsa från regeringskansliet, bäddar nu för ett radikalt fotbyte.

Morgan Johanssons tvärnej till att ens ställa upp i en förhandling om att upprätta en Koalition av villiga skapade också problem för EU-parlamentarikern Tomas Tobé.

Tobé har snabbt satt sig in i EU-politiken och uppfattat hur man agerar för att bli en trovärdig medspelare och kunna få inflytande. Men när S-regeringen säger nej kan inte en M-politiker riskera att framstå som mer ”flyktingpositiv” än Socialdemokraterna.

I SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen (7 min in i sändningen) var Tomas Tobés linje nu att Sverige inte ska delta i en Koalition av villiga.

”Jag tycker att svenska regeringen redan för en alldeles för generös invandringspolitik. Jag tycker inte Sverige ska ta på sig mer ansvar nu för att vi inte har en ordnad invandringspolitik i Europa.”

Det kan noteras att det var samma minister Morgan Johansson som först sa nej till EU skulle inrätta en krisberedskap för att kunna bekämpa stora bränder och andra naturkatastrofer. Men efter de stora skogsbränderna sommaren 2018 bytte han och regeringen linje.