Krasch när copyrightdirektivet möter verkligheten

Google vägrar betala fransk press för att länka urklipp av deras artiklar. De slutar länka istället.
Precis vad kritikerna av det avskydda copyright-direktivet
påpekade skulle hända, alltså.

Förra hösten utkämpades en het strid politisk strid i Europaparlamentet om regler för upphovsrätt på nätet.
Drivande var den tyske borgerlige ledamoten Axel Voss (EPP), med de tyska stora tidningshusen bakom ryggen. Direktivet som med visst mått av våld trycktes igenom, var riktigt dumt på flera sätt (men faktiskt vettigt på andra).

Ett av de dummare inslagen visar sig nu, när Frankrike som första EU-land denna höst inför EU-direktivet i sin nationella lagstiftning.

Påhejad av tidningshusen såg Voss till, att den sökmotor som länkar till tidningsartiklar med ett litet klipp ur artikeln för att ge en känsla för innehållet, måste betala tidningen en ersättning.

Det var inte mer än rätt, hävdade anhängarna av regeln. Massor av annonsörer hade ju flyttat över till Google och Facebook för att nå sin publik, vilket gett djupa hål i tidningarnas annonsintäkter. Orättvist!

Kritikerna av direktivet påpekade att idén var absurd för sökmotorn (Google har mer än 90 procent av den europeiska marknaden) kunde låta bli att länka urklipp, så var deras problem löst.

Kritikerna hade på fötterna. En sådan nationell regel hade redan prövats i Spanien (och därefter i Tyskland) där Google raskt valt bort alla tidningshus som önskade betalt.
Att en tidnings artiklar INTE dyker upp på Google visade sig leda till nya förluster.

Franska politiker – liksom de tyska – slog bort all kritik och trumfade igenom direktivet trots stora protester på många håll. Gammalmedia måste försvaras.
Nu rullade fransmännen upp armarna för att förhandla igenom ett lönsamt avtal med Google om länkande av urklipp.
Fast i veckan meddelade Google i Frankrike att man inte är intresserad av förhandlingar. Man kommer istället sluta länka urklipp från franska pressens artiklar.

Franska politiker rasar och kallar detta en ”krigshandling,” eventuellt olagligt (”inte i enlighet med lagens anda”) och tröstar sig med att Googles besked säkert bara är ett förhandlingsutspel, Google ska nog ge sig…
Googles ledning har kallats upp till ansvarig minister för att få sig en skopa.

Arkitekten av dumheterna, Axel Voss, anklagar missnöjt Google för att utöva ”digital diktatur,” han ger Google affärstips som att istället arbeta i mer europeisk stil och föreslår slutligen att européerna borde skapa en rival till Google.
För hans direktiv är det i alla fall inget fel på.

Fast jurister och statsvetare ställer sig så frågande till de illa skrivna reglerna och vad de egentligen innebär, att man satt upp ett paneuropeiskt akademiskt forum av experter för att försöka prata ihop sig eftersom reglerna riskerar tillämpas olika i EU-länderna med mer juridiskt kaos som följd.

Vi andra följer med spänning hur det ska gå när en ny EU-kommission och ett nyinvalt EU-parlament ska börja reglera ny teknologi.