Krav på EU att bygga medicinsk autonomi

”Kan vi få se lite autonomi på abortpiller, tack?
Snabbt, herr president.”


För ett par veckor sedan skrev Frankrikes jämställdhetsråd till Macrons regering med begäran att skyndsamt stärka den nationella autonomin.
Det var inte ett filosofisk fransk tok-idé som anglosaxiska media tycks tro.
Nej, en brist på abortpillret hotar franska kvinnors lagstadgade rätt till abort. En politisk strid i USA om abort har nämligen drabbat amerikanska läkemedelsbolag som försörjer även Frankrike.

Lite europeisk autonomi av samma slag men ännu bredare, efterfrågas nu av 19 EU-regeringar.
Ett öppet brev med detta krav kommer lagom i tid för torsdagens informella möte mellan hälsoministrar i Stockholm.
Bristen på vanliga läkemedel har gått för långt, mer måste helt enkelt börja tillverkas i Europa, anser EU-regeringarna.
På senare år har problemet (som är globalt) förvärrats och kan vara förödande för människor som är beroende av sina mediciner.

EU har emellertid arbetat på saken ett tag och det första steget har fungerat väl (anser brevskrivarna) när det gäller brist på antibiotika i vintras.

EU följde då helt enkelt upp vad man bett EMA (EUs läkemedelsmyndighet i Amsterdam) göra under pandemin, nämligen att hålla uppsikt över om läkemedel börjar saknas och fördela vad som fanns mellan medlemsländerna.
Sedan förra året finns nu en bättre mekanism för detta i SPOC (single point of contact) där tidiga rörelser i varulagren inrapporteras från alla länder. Det har inte minst fördelen att panik inte utbryter i ett land som smittar flera och förvärrar läget.

I förra veckan la EU-kommissionen fram en bred plan för läkemedel där kampen mot brist på viktiga läkemedel eller ingredienser var en del.
Men de 19 EU-regeringarna tycker att kommissionen var alltför blyg i sin framtoning.
Mer drastiska medel krävs.

Solidaritet kommer högst upp i listan. Alla länder lider numera av och till brist på läkemedel men inte alltid på samma läkemedel samtidigt. Man kan dela med sig till varandra.
Förslag nummer två är en kartläggning av mediciner och vitala ingredienser inklusive att utreda hela leveranskedjan för att identifiera potentiella problem.

Och som nummer tre, utreda möjligheterna för EU att bidra med finans och styrning för en europeisk tillverkning av viktiga läkemedel och kritiska ingredienser.
Strategisk autonomi inom läkemedel, alltså.

Det öppna brevet från 19 länder kommer lägligt eftersom det svenska ordförandeskapet valt just bristen på läkemedel som en diskussionspunkt för torsdagens informella hälsoministermöte Stockholm.

Sverige har inte skrivit under brevet vilket inte måste betyda att man är oense. Sverige har valt att inte ingå i någon åsiktsgruppering under det halvår man fungerar som EU-ordförande.