Kullgren (kd) vadar in i hetaste geopolitiken

Polen & Co fortsätter att blockera Ukrainas livsviktiga import och att kräva mer EU-pengar.
Vad gör det svenska EU-ordförandeskapet nu?

Nästan överens? Verkligen, herr kommissionär?


Veckans jordbruksministermöte misslyckades med att förlänga Ukrainas tullfrihet i EU med ett år.
Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Slovakien behåller sina illegala stopp för import av jordbruksvaror från Ukraina.

Hur illa detta är för ett Ukraina i krig, vars största intäkter kommer just från den stora jordbruksexporten, förklarade landets jordbruksminister Mykola Solskyi för EU-ministrarna på skärm från Kiev.
Låga världsmarknadspriser på spannmål beror mer på Brasiliens rekordstora skörd än ukrainskt spannmål, ansåg han.
De ukrainska varorna skeppas framförallt via grannländerna i EU vilket blir den enda vägen när Svarta Havet blockeras av Ryssland.

Solskyis inlägg satte tonen för mötet.
”Det hjälpte oss att inse vad som verkligen är viktigt,” sa mötesordförande jordbruksminister Peter Kullgren.
Men alla lyssnade inte.
Med Polen i spetsen vidhåller fem länder sina importförbud eftersom de hävdar att ukrainsk import sänker priset på deras varor.

Från Polen & Co kom istället krav om att få permanenta importförbudet plus utöka det till ytterligare åtta varugrupper.
Förutom vete, majs, raps och solrosfrön (vilka utgör 90 procent av polska importen av ukrainska jordbruksvaror) skulle stödet och stoppet även utökas till allt kött, alla mejerivaror, mjöl, socker, honung, ägg, solrosolja och mjuka frukter.

EUs utbetalning av stöd om först 56,3 miljoner euro, sedan ytterligare 100 miljoner euro – som ges trots att länderna ifråga bryter mot EUs regler med sitt importförbud – räcker inte.
Man vill ha mer pengar.
(… detta är då utöver 1 miljard euro som gränsländerna fått för att hantera gräns- och transportfrågor med det extra varuflödet).
De fem kunde stoppa Ukrainas tullfrihet och därmed tvinga övriga att ta dem på allvar.

Men övriga jordbruksministrar invände. Spanien och Portugal har tagit emot en stor del av den ukrainska importen och ser inga problem med det.
De baltiska staterna har sedan en tid tillbaka begärt EU-stöd för hårt drabbade lantbrukare i bl a grissektorn men ännu inte fått något. De vill inte se EU-kassan för jordbrukstöd tömmas och bli stående utan.
Tjeckiens jordbruksminister Miroslav Skrivanek påminde sina grannar om hur övriga EU hade öppnat sina marknader för östeuropeisk (billig) import i början av 2000-talet när Östeuropa behövde inkomster.

EU-kommissionens jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski, (polsk, tillhörig regeringspartiet PiS) drog emellertid sina egna slutsatser av ministermötet:
”Jag är väldigt glad för visad solidaritet (med dessa länder) och vi är nära en uppgörelse bra för alla,” berättade han.

Wojciechowskis idé är att om Polen & Co accepterar förlängd tullfrihet för Ukraina så lovar EU-kommissionen att legalisera importförbudet i de fem östeuropeiska länderna för de fyra största varugrupperna.
Dessutom utbetalas en andra portion ur EUs krismekanism… ”och det är alla med på,” insisterade kommissionären.

Polen driver frågan extremt hårt eftersom det är val i höst och regeringspartiet PiS har en tuff utmanare i en samlad opposition, ledd av förre premiärministern Donald Tusk.
Just landsbygdens och lantbrukarnas röster kan bli avgörande, anser polska politiska bedömare.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (kd) har därmed vandrat rakt in i en het såväl inrikespolitisk som geopolitisk strid vilken det är hans uppgift att lösa.
Några förslag till det – utöver den polske jordbrukskommissionärens önskan att visa solidaritet med sitt hemland – har vi inte sett ännu.