Labour byter linje om Brexit – kan sänka Toryregeringen men räcker inte för ett EU-avtal

Labourledaren Jeremy Corbyn har hittills vägrat ge klara besked om partiets linje i Brexitförhandlingarna för att ge Theresa Mays Toryregering hela ansvaret för följderna av EU-utträdet. Men på måndagen bytte Corbyn taktik och kräver nu att Storbritannien ska fortsätta ingå i EU:s tullunion.

Hela oppositionen i brittiska parlamentet kan därmed rösta med några Toryrevoltörer och fälla regeringens handelslinje i Brexitförhandlingarna. Jeremy Corbyns fotbyte räcker dock inte för att nå hans uppsatta mål om att Brexit inte ska leda till några förlorade jobb eller återupprättad gräns mellan Irland och Nordirland.

Corbyn höll sitt tal i Coventry, en historisk bilindustriregion, där en majoritet av väljarna röstade för Brexit. Delar av talet har läckts ut flera dagar i förväg. Men den avgörande formuleringen från Corbyn var ändå betydelsefull:

”Labour would seek to negotiate a new comprehensive UK-EU customs union to ensure that there are no tariffs with Europe and to help avoid any need for a hard border in Northern Ireland.”

Labourledaren varnade för att Toryregeringens linje kan leda till höga tullavgifter på brittisk export och import. Han pekade på att en brittisk Mini Cooper består av vitala delar från Frankrike och Tyskland och i praktiken passerat Engelska kanalen fyra gånger när den skickas för export.

”If we look at the example of one of Britain’s most iconic brands in this sector, the Mini, we begin to see how reliant our automotive industry is on a frictionless, interwoven supply chain….If that car is to be sold on the continent then many of its components will have crossed the Channel four times.”

Jeremy Corbyn talar om ”en ny EU-UK-tullunion”, men i praktiken handlar det om att Labour vill att Storbritannien ska fortsätta ingå i EU:s tullunion även efter EU-utträdet. Det bekräftas också av Labours Brexitskuggminister Keith Starmer.

Turkiet ingår i en tullunion med EU, även om den är begränsad till industriprodukter och förädlade jordbruksvaror. Det innebär att EU och Turkiet har en gemensam tullmur mot andra länder för sådana produkter.

Men tullunionen innebär också att Turkiet inte kan förhandla fram egna handelsavtal med länder som EU redan har avtal med. Corbyn hann knappt avsluta sitt tal förrän Toryregeringens utrikesminister Boris Johnson på Twitter anklagade Labourledaren för att vilja göra UK till en ”EU-koloni”.

Corbyn’s Brexit plan would leave U.K. a colony of the EU – unable to take back control of our borders or our trade policy. White flag from labour before talks even begin.”

Jeremy Corbyn svarade på den anklagelsen i sitt tal med beskedet att Labours linje är att UK ska kräva inflytande över EU:s förhandlingar om nya handelsavtal:

”Labour would not countenance a deal that left Britain as a passive recipient of rules decided elsewhere by others. That would mean ending up as mere rule takers.”

Det är av allt att döma ett krav som EU aldrig kan acceptera. Turkiet har inget verkligt inflytande över EU:s handelsförhandlingar med andra länder. EU har ”samrådsmöten” med alla sina många partnerländer, men besluten om handelspolitiken förhandlas fram mellan medlemsländerna.

Jeremy Corbyn fick flera frågor efter sitt tal om vad som är ”tillräckligt inflytande”, men gav inget klart svar. Däremot varnade han för att Storbritannien kan tvingas till sämre handelavtal om man förhandlar på egen hand mot USA eller Kina. Handelsminister Liam Fox har till exempel sagt att UK kan acceptera klordoppad kyckling från USA, något som EU avvisat i sina handelsförhandlingar.

”Both the US and China have weaker standards and regulations that would risk dragging Britain into a race to the bottom on vital protections and rights at work…And we are not prepared to ask the British public to eat chlorinated chicken and lower the standards of British farming.”

Men en bibehållen tullunion mellan EU och UK räcker inte för att uppnå målet om att förhindra återupprättade gränskontroller mellan Irland och Nordirland efter Brexit. Tullunionen gör att tulldeklarerade produkter kan passera gränserna utan avgifter, men om Storbritannien inte längre ingår i EU:s inre marknad kan det krävas gränskontroller för att granska om de produkter som exporteras uppfyller EU:s alla krav. Det är en avgörande skillnad mellan tullunion och inre marknaden.

Labourledningen är uppenbart medveten om att det inte räcker med att säga ja till tullunion med EU. Jeremy Corbyn talade sig varm för EU:s olika regelverk och kontrollorgan, som kemikaliemyndigheten, Erasmus, arbetsrättsregler, kärnkraftssäkerhet mm. Labour är uppenbart berett att acceptera en stor del av EU:s inremarknads-regler för att få fortsatt tillgång till EU-marknaden.

”Labour would negotiate a new and strong relationship with the single market that includes full tariff-free access and a floor under existing rights, standards and protections.”

Däremot står även Labour bakom kravet att stoppa den fria rörligheten för arbetskraft, och därmed blir det omöjligt för UK att vara en fullvärdig medlem på EU:s inre marknad. Labourledningen anser att de flesta av partiets väljare som röstade för Brexit gjorde det för att de ansåg att det stora inflödet av EU-arbetskraft leder till nedpressning av lönerna.

”Our immigration system will change and freedom of movement will as a statement of fact end when we leave the European Union”, sade Jeremy Corbyn men öppnade samtidigt för fortsatt arbetskraftsinvandring och förbättrade utbildningsmöjligheter för invandrare.

Labourledaren är fortsatt vag på flera punkter om partiets Brexitlinje. Corbyn är en inbiten EU-motståndare och befarar att EU:s konkurrensregler skulle sätta stopp för de socialiseringsplaner med en ny statlig bank, stora statsstöd och förstatliganden han vill genomföra om Labour kommer till makten igen. I talet varnade han för privatiseringar inom sjukvården, vattendistributionen och postväsendet, och antydde att det kunde inträffa om UK förblir EU-medlem. Däremot skulle den statliga sjukvården kunna få nya miljarder när Storbritannien slipper betala medlemsavgiften till EU.

Jeremy Corbyn har pressats till fotbytet av de stora fackförbunden och den växande oppositionen inom partiet där det finns starka grupperingar som kräver att UK ska välja ”Norge-modellen” och stanna både i tullunionen och inre marknaden. Brittiska LO:s generalsekreterare Frances O’Grady kallade Corbyns tal ”ett välkommet steg framåt”.

Men Corbyns besked gör att samtliga Labours parlamentsledamöter kan ställa sig bakom Toryrevoltörerna, som vill att regeringen ska tvingas skriva in målet om tullunion i sin handelspolitik. Enligt Toryparlamentarikern Anna Soubry är ett stort antal Toryledamöter beredda att rösta för förslaget.

Regeringen har skjutit upp omröstningen om propositionen i parlamentet flera gånger medan de försöker få revoltörerna att ställa upp på partilinjen. Omröstningen väntas nu ske först efter påsk. Om regeringen förlorar och accepterar att målet om en EU-tullunion ska vara linjen i Brexitförhandlingarna kan det utlösa en partiledarstrid som gör att Theresa May tvingas avgå.

Jeremy Corbyns tal lär nu öka pressen på regeringen. Theresa May ska hålla sitt linjetal om Brexitförhandlingarna på fredag efter förra veckans möte med sitt ”krigskabinett” på Chequers.

Samtidigt ökar trycket och otåligheten från EU27. EU-ordföranden Donald Tusk kommer till London för ett möte med Theresa May på torsdag. Stämningen lär inte bli den bästa efter att Tusk valde att avfärda Toryregeringens nya förhandlingslinje redan innan May offentliggjort den som – ”pure illusion”.