Brexitdramatik: Labour vill att UK stannar i EU:s tullunion och inre marknad. May riskerar nederlag

Brittiska oppositionspartiet Labour leder i opinionsmätningarna och gör nu en dramatisk omsvängning i Brexitförhandlingarna. Labour kräver att Storbritannien ska förbli medlem i EU:s tullunion och vara kvar på inre marknaden under en lång övergångsperiod. Och partiet säger att förhandlingarna kan leda till landet även i framtiden ingår i tullunionen.

Labours linje efter Brexitsidans seger i folkomröstningen i fjol har hittills varit att acceptera valresultatet. Det har funnits olika åsikter inom partiet om hur Storbritanniens framtida relation med EU ska se ut. Men nu har partiledningen enats och den Brexitansvarige Keith Starmer skriver i The Observer att Labours linje är att se till att det blir största möjliga stabilitet och säkerhet.

”Labour would seek a transitional deal that maintains the same basic terms that we currently enjoy with the EU. That means we would seek to remain in a customs union with the EU and within the single market during this period. It means we would abide by the common rules of both.”

Utspelet kommer dagen före den tredje förhandlingsomgången mellan den brittiska regeringen och EU27. Och som direkt svar på de förhandlingspositioner som den brittiska regeringen presenterat de två senaste veckorna.

Den splittrade Toryregeringen har i sju förhandlingspapper lagt fram en lång önskelista över hur den vill lämna EU-medlemskapets förpliktelser på alla områden och samtidigt behålla alla dess förmåner.

+ Storbritannien ska lämna EU:s tullunion och inre marknad när den tvååriga förhandlingsperioden går ut den 29 mars 2019. Men samtidigt vill UK ha ett ”nära samarbete” med EU:s tullunion för att handeln ska kunna fungera som i dag under en flerårig övergångsperiod. Och därefter vill regeringen ha ett avtal som gör att handeln skulle kunna fungera utan tullkontroller.

+ Den öppna gränsen mellan Irland och Nordirland vill UK-regeringen också ska förbli öppen även när Storbritannien lämnat EU:s tullunion och inre marknad. Irlands premiärminister Leo Varadkar konstaterar att det inte är en ”realistisk position”.

+ Premiärminister Theresa May har lovat att Storbritannien efter EU-utträdet aldrig mer ska vara underställt EU:s domare i Luxemburg. Men det har nu ändrats till UK inte ska stå under ”direct jurisdiction” av EU-domstolen. I stället kan det bli Efta-domstolen några kvarter bort i Luxemburg som får avgöra tvister – en domstol som i sina stadgar har inskrivet att den ska fälla sina domar utifrån EU-domstolens rättsprinciper.

Regeringens uppenbara problem att få ihop en realistisk förhandlingsposition tycks ha banat väg för att Labourledaren Jeremy Corbyn, som hittills undvikit att ge klara besked, ställt sig bakom de Labourpolitiker som varnat för att landets ekonomi riskerar att krascha om inte Storbritannien lyckas upprätthålla nuvarande samarbete med EU efter utträdet.

I valrörelsen i juni hade Labour till skillnad från Liberaldemokraterna och Skotska Nationalistpartiet ingen tydlig hållning till Brexit, och vann en hel del röster från tidigare Toryväljare som inte gillade Theresa Mays hårda Brexitlinje. Nu visar opinionsmätningar att två tredjedelar av Laboursympatisörerna i dag tycker att det är fel att lämna EU. Partiledningen kan därför räkna med att omsvängningen till en mycket mjuk Brexit har stöd bland partiets väljare.

Labour säger nu att Storbritannien under en flera år lång övergångsperiod bör fortsätta att uppfylla alla krav för EU:s inre marknad och tullunion, som att betala till EU-budgeten, ha fri arbetskraftsrörlighet och ha EU-domstolen som högsta rättsliga instans. Keith Starmer varnar för riskerna med de orealistiska förslag som regeringen lagt fram:

”The fanciful and unachievable proposals put forward in the government’s recent customs paper show the colossal risks it is willing to take with British jobs and the economy.”

Men Labour tar ett ännu längre steg när den nu säger att det framtida avtalet mellan UK och EU kan innebära att Storbritannien fortsätter ingå i EU:s tullunion och ett nytt avtal för villkoren att även vara med i EU:s inre marknad.

”Labour will always put jobs and the economy first. That means remaining in a form of customs union with the EU is a possible end destination for Labour, but that must be subject to negotiations. It also means that Labour is flexible as to whether the benefits of the single market are best retained by negotiating a new single market relationship or by working up from a bespoke trade deal.”

Labours ställningstagande gör att Toryregeringen riskerar nederlag i parlamentet, där premiärminister Theresa May endast har en majoritet på 13 röster med hjälp av nordirländska unionistpartiet DUP. Flera Toryledamöter som röstade emot Brexit kan tänkas stödja Labours nya linje. Det brittiska parlamentet ska nu efter sommaruppehållet ta ställning till de första lagförslagen som ska bana väg för EU-utträdet.

Labours besked stärker också EU-sidans argumentering inför den kommande veckans förhandlingar. De informella kommentarerna från medlemsländernas diplomater i Bryssel på den brittiska regeringens förhandlingspapper har varit att de är orealistiska ”önskedrömmar”. Brexitminister David Davies har svarat med att det är EU-förhandlarnas fel om de avvisar de brittiska förslagen om att till exempel behålla en öppen gräns mellan Irland och Nordirland. Nu kan EU:s förhandlingschef Michel Barnier luta sig mot att i praktiken halva det brittiska parlamentet instämmer i att David Davies argumentation inte går ihop.

Labourledaren Jeremy Corbyn försöker med det här tydliga Brexitutspelet driva fram en fördjupad splittring i Toryregeringen och dess parlamentariska majoritet. De hårda Brexitanhängarna kommer att opponera sig mot varje eftergift som regeringens förhandlare gör från löftena om en hård Brexit. Medan riskerna för ekonomiska förluster för brittiska företag och en återinförd gräns mellan Nordirland och Irland kan göra att Theresa May tappar sin parlamentsmajoritet.

Corbyn leder i opinionsmätningarna och talar redan om ett nära förestående nyval.

3 tankar på “Brexitdramatik: Labour vill att UK stannar i EU:s tullunion och inre marknad. May riskerar nederlag”

Kommentarer är stängda.