Löfvens EU-arbete kan bara bli bättre

De finns! den röd-gröna svenska regeringen har fastställt sina EU-prioriteringar.

De gömmer sig visserligen lite blygt på regeringens hemsida under ”informationsmateriel” men de har redovisats offentligt. För snart ett år sedan, i ett tal som statsminister Löfven höll till studenter i Göteborg.

Så vad vill den svenska regeringen med EU-medlemskapet?
Ja, fler jobb, fred, jämställdhet och ren miljö vore trevligt.

Att kalla detta ”prioriteringar” är en överdrift som snuddar vid lögn.
Men i samma stil ägnar dokumentet först flera sidor åt långa problembeskrivningar för att sedan avrunda med att Löfven-regeringen vill arbeta för att ”stärka”, ”förstärka” eller ”att något förstärks”.
Ibland varierat med att det vore bra att ”utveckla” eller ”vidareutveckla” det ena eller andra.

Dokumentet ska ha tillkommit genom att alla departement blivit ombedda att bidra med sina prioriteringar.
Gissningsvis har det strukits och vattnats ur en hel del innan det nådde allmänheten – på högskolan i Göteborg – för fackdepartementen måste rimligen ha fler konkreta saker man skulle vilja driva i Bryssel, än vad som fått synas här.

Någon har dessutom tagit sig friheten att peta in regeringsönskningar om allehanda trevligheter som EU inte har med att göra.
”Fler jobb” är ett exempel på något som ju inte går att önska från Bryssel.
Att regeringen Löfven kan kalla det en svensk prioritering att ”…EU ska fokusera på åtgärder för att skapa fler jobb…” är mest fånigt.

”Ordning och reda på arbetsmarknaden” likaså.
Detta är arbetsmarknadsparternas avdelning, Löfven, har du glömt det? Inte EU-kompetens.

EU-kommissionen borde ta fler initiativ för jämställdhet?
Föralldel, fler kvinnor på direktörsposter i EU-kommissionen vore inte fel men har regeringen Löfven verkligen så få önskemål att den saken förtjänar att upphöjas till en svensk EU-prioritering?

Lika urvattnat är ”prioriteringen” att EU ska samla in lönestatistik över kvinnliga och manliga löner.
Vilket EU gör. Sedan tidigt 1990-tal.
Arbetet kan helt säkert ”förstärkas eller ”vidareutvecklas” men EU måste vara nära nog perfekt i Löfvens ögon om den saken blir regeringens prioritering.

Här och där har några konkreta föresatser slunkit igenom babblet.
Inte alltid lyckat.
Regeringen vill t ex att EU agerar mot ”orättfärdigt utnyttjande” av den inre marknaden, särskilt inom godstransporter.
Problemet är reellt nog, svensk åkerinäring håller på att slås ut i lika snabbt akt som mjölkbönderna.

Att företag utnyttjar inre marknaden anses dock inte i sig självt ”orättfärdigt” i Bryssel.
Det krävs att någon bryter mot regler för att det ska kunna kallas orättfärdigt.
Haken här är att det är nationella myndigheter som ska kontrollera att utländska förare och deras fordon följer reglerna.
Svenska myndigheter väljer bort det idag, det är för mycket arbete.

Regeringen önskar också utfasning av fler kemikalier och ett nytt avfallsdirektiv.
De råkar finnas inom områden där nya EU-förslag fallit bort  eftersom Juncker-kommissionen valt som politisk inriktning att minska antalet EU-initiativ.
”EU ska ägna sig åt stora saker, inte små,” har det hetat ett tag nu.
Alltså just det som David Cameron absolut ville ha stadfäst i i sitt Brexit-avtal med EU under kodnamnet ”regelförenklingar”.
De flesta svenska politiker tyckte detta var toppen och Löfven godkände det med bifall i Bryssel nyligen.

Regeringsdokumentet innehåller även en prioritet som regeringen faktiskt har drivit aktivt i Bryssel:
Ett nytt utstationeringsdirektiv.
Eller som Löfven kallar det: Svenska löner på svensk mark (för alla, även gästarbetare).
Även det stupar tyvärr på Brexit.
För att inte reta upp britterna, som avskyr tanken och kanske locka fram ett nej i sommarens folkomröstning, vill EU-kommissionen inte lägga fram detta väntade förslag som annars hade utlovats till december 2015.

Nå, i 2015 års svenska EU-prioriteringar fanns trots allt ett konkret önskemål som verkligen har gått i uppfyllelse:
EU har utsett ett sändebud för jämställdhet i utrikesfrågor.

Hon heter Mara Marinaki och utsågs någon gång under 2015 – oklart när, för begivenheten var av så låg betydelse att det inte ens utsänts ett pressmeddelande om saken.
Men hon finns för hon twittrar.
Seger.

Det sägs att snart är 2016 års EU-prioriteringar för regeringen Löfven klara.
De blir säkert mycket bättre.
Nu har ju Löfven ju haft 18 månader på sig att lära sig regeringsarbete och hur EU fungerar.