Löfvens ”EU-seger” – mest symbolik för hemmapubliken

Redan före middagen på EU-toppmötet kunde Stefan Löfven rapportera ner till pressrummet att han segrat. I slutsatserna från toppmötet ska det stå att en del av flyktingarna som sökt asyl i Sverige ska omfördelas till andra EU-länder.

Men eftersom omfördelningssystemet inte fungerar ens för de mest utsatta, Grekland och Italien, blir skrivningen mest en symbolisk gest. Men den är ändå betydelsefull för statsminister Löfven. Han kan visa upp en ”seger” mot alla anklagelser om S-MP-regeringens oförmåga att hantera flyktingkrisen.

På väg in till toppmötet förutspådde Stefan Löfven att det skulle bli en hård strid om förslaget att Sverige kan sättas upp på listan tillsammans med Grekland och Italien på länder som ska få flyktingar omfördelade.

– Det kommer att bli tufft, för det finns också de som vill ha bort det, sade han till de svenska journalisterna.

Sverige har redan fått klartecken från EU-kommissionen att slippa ta emot några asylsökande i den omfördelning av 160 000 flyktingar som beslutats med hänvisning till det stora antalet som sökt sig hit.  Men nu rapporterades att bland annat Frankrike sagt nej till möjligheten att sätta upp fler länder på listan över vilka som skulle få sända vidare asylsökande..

Den exakta skrivningen uppges lyda:

”implement relocation decisions as well as consider including among the beneficiaries of existing decisions other Member States under high pressure who have requested this”

Men den förutspådda striden blev en västgötaklimax. Ingen toppmötesledare yttrade sig när förhandlades avhandlades, rapporterade Löfven nöjt ner till pressrummet.

Det var kanske inte så smart. För det visar att övriga EU-ledare inte tror att skrivningen som öppnar för Sverige har någon betydelse.

Omfördelningen har asylsökande är hittills ett fiasko. Endast 208 flyktingar har kunnat skickas från Grekland och Italien till något annat EU-land, att jämföra med målet på 160 000, som framgår av TT:s faktaruta nedan.

Det är inte mycket som talar för att Sverige någonsin kommer att få omfördela några flyktingar eftersom det är i Grekland och Italien som elva ”hot spots” ska sättas upp där flyktingar ska samlas och få sina ayslansökningar prövade för att kunna sändas vidare. Det kommer att vara mest angeläget att ordna alternativ placering av dessa flyktingar.

Men på hemmaplan kan Stefan Löfven nu i alla fall att han fått något resultat för den linje regeringen drivit under hösten om att flyktingkrisen måste lösas på EU-nivå.

Fakta: EU:s omfördelningssystem (TT)

Av de 160 000 asylsökande som EU-länderna under hösten har beslutat att omfördela från främst Grekland och Italien har hittills endast 208 verkligen fördelats.

Land från Italien från Grekland Totalt
Finland 63 24 87
Sverige 39 39
Luxemburg 30 30
Tyskland 11 10 21
Frankrike 19 19
Spanien 12 12

EU-kommissionen har dessutom föreslagit att Sverige ska undantas från systemet i minst ett år, med anledning av det hårda asyltrycket.